Nieuws: Minister noemt hinderbeperkende maatregelen waardevolle bouwsteen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de initiatieven die Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) nemen om geluidshinder terug te dringen beoordeeldt. In een brief aan de Tweede Kamer noemt de minister het programma met hinderbeperkende maatregelen op minderhinderschiphol.nl een waardevolle bouwsteen om aan geluidshinder in de omgeving van Schiphol te blijven werken.

Gepubliceerd op: 5 april 2022

Brede en openbare consultatie

De minister ondersteunt zijn woorden met twee rapportages. In de ene rapportage wordt beoordeeld in hoeverre Schiphol en LVNL omwonenden en andere belanghebbenden in de omgeving om hun mening en inbreng hebben gevraagd en hoe er met die input is omgegaan. Op basis van dit rapport constateert de minister dat de hinderbeperkende maatregelen na een brede en openbare consultatie tot stand zijn gekomen.

Ambitieuze hinderbeperking

De andere rapportage gaat over het ambitieniveau van de hinderbeperkende maatregelen en is uitgevoerd door onderzoeksbureau To70. De minister schrijft dat: ‘To70 concludeert in haar rapportage dat de maatregelen in het hinderreductieplan goed aansluiten bij de klachten, de ervaren hinder en de suggesties en voorstellen voor hinderbeperking die vanuit de omgeving van de luchthaven zijn gedaan. Het plan is, binnen het meegegeven kader van het Nieuwe Normen- en Handhaving Stelsel (NNHS), ambitieus en zorgt ervoor dat er nu en in de toekomst hinderbeperking wordt gerealiseerd’.

Aanbevelingen

De minister doet ook aanbevelingen in zijn brief. Zo schrijft hij dat in de toekomstige aanpak extra aandacht besteed kan worden aan duidelijkheid over de reikwijdte van het programma en dat het belangrijk is te werken aan begrijpelijkheid voor een brede doelgroep. Deze aanbevelingen nemen Schiphol en LVNL mee in de verdere uitvoering van het programma hinderbeperking.

Lees de volledige kamerbrief hier.