Nieuws: Meningen indienen over de luchtruimherziening

De overheid is bezig met een nieuwe indeling van het Nederlands luchtruim, waarin vliegtuigen korte routes vliegen van en naar luchthavens en hoger vliegen met minder hinder en uitstoot. Vanaf vandaag is het mogelijk om je mening te geven hierover via de zienswijzeprocedure voor de ‘Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening’.

Gepubliceerd op: 15 januari 2021

Efficiënter benutten luchtruim

In de ‘Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening’ geven minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en staatssecretaris Visser van Defensie aan hoe het Nederlandse luchtruim klaar is voor de toekomst. Kern van deze luchtruimherziening is dat door nauwere samenwerking tussen de burger- en militaire luchtvaart de ruimte in de lucht veel efficiënter kan worden benut. Daardoor kan geluidshinder op de grond afnemen, uitstoot verminderen en de vliegtijd worden verkort.

Minder hinder en uitstoot

De belangrijkste onderdelen van de nieuwe indeling van het luchtruim zijn:

  • Herinrichting van het (zuid)oostelijke deel van het Nederlandse luchtruim. Dat geeft ruimte om de luchthavens van Schiphol, Rotterdam-Den Haag en Lelystad beter bereikbaar te maken met directe, kortere routes. Dat beperkt de CO2-uitstoot.

  • Herinrichting van het naderingsgebied voor Schiphol zodat vliegtuigen op vaste routes gelijkmatig kunnen klimmen en dalen. Daardoor kunnen ze luchthavens hoger aanvliegen en zijn ze ook eerder op grotere hoogte wanneer ze vertrekken. Dat vermindert de hinder op de grond.

  • Uitbreiding van het bestaande militaire oefengebied in het noorden van Nederland waardoor een oefengebied in het zuidoostelijke deel kan komen te vervallen. Hierdoor kan het vrijgekomen deel worden ingericht voor civiel luchtverkeer en kan in het noorden goed worden geoefend met de nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen, zoals de F-35. Het streven is om dit oefengebied onderdeel te maken van een grensoverschrijdend oefengebied met Duitsland.

  • Stapsgewijze vernieuwing van de afhandeling van het luchtverkeer. Dit gaat vooral over het zoveel mogelijk gelijkmatig klimmen en dalen, en het vliegen volgens vaste en kortere routes. Daarmee kan de CO2-uitstoot en geluidhinder op de grond worden beperkt.

Zienswijzeprocedure

Met de ontwerp-Voorkeursbeslissing heeft het kabinet de hoofdlijnen voor het nieuwe Nederlandse luchtruim vastgesteld. Voor dit besluit start vandaag, 15 januari, een zienswijzeprocedure. De verdere uitwerking vindt dit en volgend jaar plaats. Bij dit proces worden de luchtruimgebruikers, provincies, gemeenten, maatschappelijke en bewonersorganisaties nauw betrokken. De herziening wordt vanaf 2023 stap voor stap doorgevoerd.

Lees meer over de zienswijzeprocedure op platformparticipatie.nl/luchtruimherziening.