Nieuws: Maatschappelijke Raad Schiphol van start

Sinds 1 juli 2023 is de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) gestart. Hier kunnen omwonenden en maatschappelijke organisaties terecht als zij betrokken willen worden bij de ontwikkeling van het beleid van de luchthaven Schiphol en de effecten van het vliegverkeer op de leefomgeving. De MRS is de opvolger van de Omgevingsraad Schiphol (ORS).

Gepubliceerd op: 6 juli 2023

Gevraagd en ongevraagd advies

De MRS bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners rondom de banen van Schiphol en maatschappelijke organisaties. De vertegenwoordigers krijgen ondersteuning van een team van experts. De MRS wil het kabinet helpen om een nieuwe balans tussen vliegverkeer en leefkwaliteit te vinden. Dit zal de Raad doen door actief de dialoog te zoeken met de samenleving en door gevraagd en ongevraagd advies over Schiphol uit te brengen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De minister is verplicht om op dit advies te reageren.

Samenstelling MRS

De Maatschappelijke Raad Schiphol bestaat uit deze bewonersvertegenwoordigers:

 • Aalsmeerbaan: Jan Boomhouwer (binnengebied), Mirella Visser (buitengebied)
 • Buitenveldert- en Schiphol Oostbaan: Marcel Döpp (binnengebied), Jeroen Wester (buitengebied)
 • Kaagbaan: Arnoud Hendriks (binnengebied), Matt Poelmans (buitengebied)
 • Polderbaan: Jenke Haverhals (binnengebied), Wil Spaanderman (buitengebied)
 • Zwanenburgbaan: Cees Steur (binnengebied), Wouter Looman (buitengebied)

De volgende vertegenwoordigers zitten namens de maatschappelijke organisaties in de Raad:

 • Sijas Akkerman (Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland)
 • Walter Etty (Rover)
 • Renske Schouwink (Jongerenmilieuraad)
 • Achmed Baâdoud (MKB Metropool Amsterdam)

De MRS wordt ondersteund door een team van experts:

 • Dr. Christine Bleijenberg (participatie)
 • Prof. dr. Paul Peeters (duurzame mobiliteit en vliegtuigtechniek)
 • Prof. dr. Dick Simons (geluid)
 • Em. Prof. Jan Struiksma (omgevingsrecht)
 • Dr. ir. Saskia van der Zee (gezondheid)

Lees meer op maatschappelijkeraadschiphol.nl.