Nieuws: LVNL innoveert: minder hinder door slimmer landen

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft een innovatief naderingssysteem in gebruik genomen waarbij vliegtuigen veilig dichter achter elkaar kunnen vliegen richting de landingsbaan op Schiphol. Hierdoor kunnen er bij harde wind 3 tot 6 vluchten per uur meer landen op de landingsbanen die de minste geluidshinder voor de omgeving veroorzaken. We hoeven dan minder snel een tweede landingsbaan in gebruik te nemen.

Gepubliceerd op: 5 april 2023

Efficiënter en op tijd gebaseerd afstand houden

Met het in gebruik nemen van het slimme naderingssysteem zijn twee baangebruikmaatregelen geïmplementeerd, die onderdeel zijn van minderhinderschiphol.nl. Het gaat om Efficiënter afstand houden voor landende vliegtuigen en Op tijd gebaseerd afstand houden bij landingen. Vliegtuigen moeten in de nadering richting de landingsbaan afstand houden om te voorkomen dat het achterste vliegtuig in de zogturbulentie van het voorste vliegtuig terecht komt.

Wat is zogturbulentie?

Net zoals een schip, heeft een vliegtuig een kielzog. Dit zijn wervelstromen waar de lucht of het water verstoord is. Bij schepen is dit duidelijk zichtbaar in het water, maar bij vliegtuigen kan je het alleen zien als er waterdruppels in de lucht zijn. Als een vliegtuig in zo’n wervelstroom komt, bijvoorbeeld wanneer vliegtuigen achter elkaar richting de landingsbaan vliegen, dan kan dit voor problemen zorgen. Daarom zijn er veiligheidsrichtlijnen voor hoe dicht vliegtuigen achter elkaar mogen vliegen. Die indeling ging op gewicht: zwaar, gemiddeld en licht.

Nieuwe categorieën

Inmiddels zijn vliegtuigen verder ontwikkeld en is bekend dat snelheid en spanwijdte een rol spelen op de sterkte van de zogturbulentie en hoe een achtervolgend vliegtuig daarop reageert. Daarom deelt LVNL de vliegtuigen nauwkeuriger in volgens de nieuwe zes categorieën van de Europese zogturbulentie-richtlijnen RECAT-EU. Hiermee kunnen de veilige afstanden of tijden tussen landende vliegtuigen efficiënter worden verdeeld. En daardoor kan de landingsbaan beter benut worden.

Landen bij harde wind

De wind speelt ook een rol bij het afstand houden. Als vliegtuigen landen met sterke tegenwind, worden ze afgeremd en landen ze met minder snelheid. Door een vaste afstand tussen vliegtuigen aan te houden, konden bij harde wind er minder vliegtuigen per uur landen. Daarom kan LVNL met het nieuwe naderingssysteem vliegtuigen op een bepaalde tijd van elkaar laten vliegen (Time Based Seperation) in plaats van op een vaste afstand. Hierdoor kan bij harde wind hetzelfde aantal vliegtuigen per uur op één landingsbaan terecht en is er minder snel een tweede landingsbaan nodig.

Meer over deze innovaties lees je in het persbericht op LVNL.nl.