Nieuws: Hoe vermindert Schiphol de stikstofuitstoot?

De laatste tijd is er veel aandacht voor het verminderen van de uitstoot van stikstof door verbrandingsmotoren. Op Schiphol nemen we al vele maatregelen om de uitstoot terug te dringen. En nu doen we er nog een schepje bovenop! Onder meer door steeds elektrische bussen en taxi’s in te zetten.

Gepubliceerd op: 14 februari 2020

Is stikstof schadelijk?

Stikstof op zichzelf is onschadelijk. De lucht die je inademt bestaat voor 78% uit stikstof (N2). De discussie die op dit moment gaande is, gaat over stikstofoxiden, oftewel NOx. Dat is wanneer stikstof (N2) een verbinding aan gaat met zuurstof (O2). Die stikstofoxiden kunnen wel schadelijk zijn wanneer hier te veel van in de lucht zit en je dit inademt of wanneer dit neerslaat in de natuur.

Hoe ontstaan stikstofoxiden?

Stikstofoxiden komen vooral vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen. De belangrijkste bronnen van stikstofoxiden zijn het verkeer, energiecentrales en de industrie. En dus ook de luchtvaart, alhoewel die bijdrage gering is. De uitstoot van verbrandingsmotoren zorgt voor een hogere concentratie stikstofoxiden in de lucht. En die deeltjes komen ook op de grond terecht.

Wat doet Schiphol aan stikstofuitstoot?

Schiphol zet zich in om de uitstoot van schadelijke deeltjes, zoals stikstofoxiden, maar ook CO2 en ultrafijnstof, tegen te gaan. Sinds 2018 draaien al onze Nederlandse luchthavens op Hollandse windenergie en rijdt een groot deel van ons wagenpark op elektriciteit. Ook stimuleren en ondersteunen we duurzaam verkeer van en naar de luchthaven en vragen we vliegtuigen met minder motorvermogen te taxiën. We hebben een actieprogramma opgesteld om te laten zien wat we nog meer doen om uitstoot tegen te gaan.

Bekijk hier ons actieprogramma stikstof.