Nieuws: BAS jaarcijfers 2019 bekend

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol heeft de jaarcijfers over 2019 bekend gemaakt. Vorig jaar hebben 12.199 mensen geluidshinder gemeld, dat zijn er 7,3% meer dan in 2018. Het aantal melders ten zuiden van Schiphol en in Amsterdam is toegenomen, terwijl BAS relatief minder melders uit Amstelveen telde. Wil je weten om welke postcodegebieden het precies gaat? Bekijk dan de volledige jaarrapportage van BAS op bezoekbas.nl.

Gepubliceerd op: 17 maart 2020

Kaagbaan beperkt beschikbaar

De grootste oorzaak van de toename in melders is te verklaren vanwege het de beperkte beschikbaarheid van de Kaagbaan voor vliegverkeer. In 2019 was de Kaagbaan drie weken volledig buiten gebruik voor het vliegverkeer door onderhoudswerkzaamheden. Ook was de baan elf weken beperkt inzetbaar door een combinatie van werkzaamheden van een nieuwe manier van werken van de luchtverkeersleiders met Electronic Flight Strips en door onderhoud aan rijbaan A8 in het voor- en najaar. In totaal heeft dit voor veel meldingen van overlast gezorgd.

Voorkeurs inzet start- en landingsbanen

De Kaagbaan en de Polderbaan leveren ten opzichte van de andere start- en landingsbanen relatief gezien minder geluidshinder op. Dit komt omdat in de omgeving van deze banen minder woningen staan. Daarom zijn dit de banen die we bij voorkeur (moeten) inzetten voor het vliegverkeer. Dit betekent niet dat er geen hinder voor de omwonenden van deze banen is. Alleen bij het gebruik van de andere banen op Schiphol – Aalsmeerbaan, Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan – zijn er meer mensen die daar last van hebben. Dat zien we ook terug in de jaarcijfers van BAS.

Toename van melders ten zuiden van Schiphol en Amsterdam

BAS ziet een grote toename van het aantal melders is ten zuiden van Schiphol. Dit komt omdat er meer vliegtuigen zijn gestart van de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan in zuidelijke richting. De laatste is ook vaker ingezet voor landingen. De melders uit Amsterdam zijn toegenomen omdat in 2019 twee keer zo veel vliegtuigen zijn geland op de Schiphol-Oostbaan. Die was vaker in gebruik vanwege harde zuidwestelijke wind en verminderde zichtcondities in combinatie met baanonderhoud.

Afname melders in Amstelveen

Daarentegen is het aantal melders in Amstelveen afgenomen. Er werd minder gestart vanaf de Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan in noordelijke richting. Ook is er ’s avonds en ‘s nachts minder gestart vanaf de Kaagbaan in noordoostelijke richting. Daarbij was in 2019 de Polderbaan vrijwel altijd beschikbaar, op een onderhoudsweek na. Ook zijn er hinderbeperkende maatregelen ingevoerd, die je kan terugvinden op minderhinderschiphol.nl.

Lees de volledige jaarrapportage van BAS op bezoekbas.nl.