Nieuws: Aangepaste vliegroute zorgt voor minder hinder in Bodegraven, Gouda en Reeuwijk

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft bekend gemaakt dat eind dit jaar de vliegroute vanaf de Kaagbaan die nu dicht langs Bodegraven, Gouda en Reeuwijk leidt, wordt aangepast. Door de vertrekroute naar het oosten te verleggen, worden de vliegtuigen ruim langs de bewoonde gebieden geleid. Hierdoor zal de geluidshinder door vliegverkeer afnemen voor de omwonenden.

Nederlands luchtruim

Gepubliceerd op: 22 juni 2020

minderhinderschiphol.nl

De implementatie vindt plaats in december 2020. Deze maatregel is ontwikkeld in samenwerking met de Omgevingsraad Schiphol, op verzoek van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Door het verleggen van de vliegroute komen vliegtuigen niet meer over Bodegraven en vliegen verder ten oosten van Reeuwijk-Brug en Gouda, waardoor ook daar de geluidshinder afneemt. De verlegde vliegroute is onderdeel van de hinderbeperkende maatregelen die je vindt op minderhinderschiphol.nl.

Goede samenwerking met bewoners

‘Ook in deze tijd waarin door de coronapandemie het verkeersaanbod sterk is verminderd, blijft LVNL zich inspannen om geluid en emissies in de omgeving van Schiphol terug te dringen’, zegt Michiel van Dorst, CEO Luchtverkeersleiding Nederland. ‘Er is in het ontwerp- en besluitvormingstraject nauw en goed samengewerkt met bewoners en bestuurders. Ik ben blij dat we deze route nog dit jaar kunnen implementeren. Daarmee zorgen we ervoor dat geluidshinder voor bewoners op een zo kort mogelijke termijn afneemt.’

Lees meer hierover op LVNL.nl