Betonverharding VOP's gecheckt met laser en AI

Mavisoft, SWIC, VolkerInfra en Schiphol gaan na een succesvolle proef een 5-jarige samenwerking aan om de betonverhardingen van de vliegtuigopstelplaatsen (VOP’s) op innovatieve wijze te inspecteren. Het belangrijkste resultaat van deze innovatie is dat de levensduur van de betonverharding wordt verlengd. Hierdoor stijgt de beschikbaarheid van de VOP's, tegen lagere kosten terwijl we tegelijkertijd minder overlast hebben, minder materiaal gebruiken en minder CO2 uitstoten.

Tijdens de proefperiode zijn drie verschillende technieken getest in combinatie met schadedetectie en classificatie op basis van Artificial Intelligence (AI). Het Laser Crack Measurement System 2 (LCMS-2) bleek veel beter samen te werken met het schadedetectie-algoritme dan inwinning met reguliere camera’s die op een drone of inspectieauto waren geplaatst.

Als luchthaven is Schiphol verplicht de start- en landingsbanen, taxibanen en VOP's regelmatig te inspecteren en een zogenaamde Pavement Condition Index (PCI)-score te bepalen. Als de score te laag is, mag de betreffende baan of VOP niet door vliegtuigen worden gebruikt omdat dat niet veilig genoeg is. AI werd al vaak toegepast bij de inspectie van asfaltverhardingen maar tot nu toe lukte dit nog niet bij betoninspecties. De combinatie van LCMS-2 en AI schadedetectie levert de volgende voordelen op:

 • We kunnen zowel overdag als ‘s nachts inspecteren.
 • We kunnen sneller de grote oppervlaktes inspecteren
 • De extra kosten per schade-identificatie en -classificatie dalen tot nihil doordat niet een inspecteur maar de AI dit uitvoert.
 • Het proces van inspecteren, beoordelen en vertalen naar een PCI-rapport en verschillende geografische informatie is geheel digitaal en geautomatiseerd.
 • De uitkomsten van de inspectie zijn minder afhankelijk van wie de inspectie uitvoert.
 • De achteruitgang van een VOP kan beter worden beoordeeld doordat de ontwikkeling van de maatgevende schade over de jaren kan worden bekeken.

Dankzij deze voordelen kunnen we van een steekproefsgewijze inspectie naar een 100 procent-inspectie overgaan. Dit maakt de op de PCI-inspectie volgende handmatige onderhoudsinspectie op de slechtst scorende VOP’s overbodig. Daarnaast beperken we discussie en uitzoekwerk rondom eventuele noodzakelijke onderhoudsmaatregelen. Door beginnende schades veel eerder te ontdekken en te repareren verlengen we de levensduur van de betonverharding ook nog eens flink.

Lees ook de vorige blogs

 • Tap&go met je Digital Travel Credential!

  Gepubliceerd op:

  Kun je met een digitaal reisdocument sneller boarden en de grens passeren? Op verzoek van de EU testen we samen met de overheid en KLM een DTC.

 • Test afvangen ultrafijnstof met druppels

  Gepubliceerd op:

  We werken hard aan het verminderen van de hoeveelheid ultrafijnstof. Een mogelijkheid is het gebruik van waterdruppels om ultrafijnstof uit de lucht te halen.

 • Autonome Bussen

  Gepubliceerd op:

  Onze ambitie: tegen 2050 's werelds meest duurzame en toonaangevende luchthavens exploiteren. Daarom starten we met het testen van autonome bussen op airside.