News: Groot onderhoud Zwanenburgbaan duurt langer vanwege slecht weer

Het was afgelopen maand geen goed weer voor onderhoudswerkzaamheden: er viel meer regen dan normaal in deze periode en dat in combinatie met lage temperaturen en harde wind. Door deze weersomstandigheden was het onder andere niet mogelijk om de bovenste laag asfalt aan te brengen. Oorspronkelijk was de verwachting dat de onderhoudswerkzaamheden half april zouden zijn afgerond, nu is de verwachting dat dit begin mei zal zijn.

Published on: 27 March 2023

Regen, sneeuw en wind

De vertraging van de werkzaamheden is ontstaan in de laatste weken van de onderhoudswerkzaamheden (in de weken daarna wordt er met name getest), die gepaard ging met regenachtige en koude dagen met veel wind. In week 10 waren er temperaturen rond het vriespunt en viel er sneeuw en was er nachtvorst. Week 11 werd gekend door regen en (stormachtige) harde wind. Ook week 12 werd gekenmerkt door veel regenachtige dagen.

Maatregelen

Schiphol vindt het vervelend dat door slechte weersomstandigheden het onderhoud aan de Zwanenburgbaan uitloopt. Asfalt kan hierdoor niet goed verwerkt worden en kabels kunnen dan niet goed gelegd worden. We nemen maatregelen om de vertraging tot een minimum te beperken. Met speciaal materiaal wordt de baan verwarmd en drooggemaakt na kou en regen, zodat het werk snel hervat kan worden. Waar mogelijk werken we 's nachts en in de avonden door.

Aangepast baangebruik tijdens het onderhoud

Ook in de uitloop van het onderhoud is er aangepast baangebruik doordat de Zwanenburgbaan (deels) nog niet in gebruik genomen kan worden. Vliegtuigen die normaal starten of landen vanaf of op de Zwanenburgbaan maken meer gebruik van de Buitenveldertbaan. Ook kan de Schiphol-Oostbaan worden gebruikt als landingsbaan en verplaatst een klein deel van de vluchten naar de Kaagbaan.

De Zwanenburgbaan is normaal 's nachts af en toe in gebruik in zuidelijke richting, wanneer de Kaagbaan niet beschikbaar is vanwege wind- en weersomstandigheden. Tijdens de oorspronkelijke onderhoudsperiode gold een ontheffing voor het gebruik van de Aalsmeerbaan, als alternatief. Van deze ontheffing is in januari een nacht gebruik gemaakt. Schiphol heeft ervoor gekozen om voor de uitloop van de werkzaamheden geen aanvraag in te dienen voor het verlengen van die ontheffing

ILS-werkzaamheden

Een aantal werkzaamheden aan het ILS (het radionavigatiesysteem bij landingen), dat de Luchtverkeersleiding in deze periode van onderhoud vernieuwt, kan pas worden uitgevoerd nadat het groot onderhoud is afgerond. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Deze werkzaamheden worden waar mogelijk opnieuw gepland. Tijdens deze periode is de Zwanenburgbaan niet beschikbaar voor landingen vanuit het zuiden bij slecht zicht of wanneer de metingen op en rond de baan plaatsvinden.

Was dit niet te voorkomen?

We tot op bepaalde hoogte rekening met weersomstandigheden in de planning van het baanonderhoud. Maart is dit jaar echter een bijzonder natte maand. En omdat de resterende periode van onderhoud nog kort is, is er weinig ruimte om de hierdoor ontstane vertraging in te lopen.

Het plannen van onderhoud is een complex proces waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. Er worden vooraf afspraken gemaakt over het startmoment en de doorlooptijd van het project met sectorpartners. Als je puur en alleen naar het uitvoeren van werkzaamheden kijkt, dan is een periode met beter weer voor de hand liggend. Maar bij het plannen van baanonderhoud komen veel verschillende factoren kijken. Zoals op welke manier vliegverkeer overlast geeft vanwege afwijkend baangebruik. Zo wil je bijvoorbeeld ook voorkomen dat er afwijkend baangebruik is als het zomers weer is en mensen veel buiten zijn. We vinden het vervelend dat door onvoorspelbare weersomstandigheden het onderhoud aan de Zwanenburgbaan uitloopt. We blijven evalueren hoe we onderhoud betrouwbaarder, sneller en efficiënter uit kunnen voeren.

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Samen met Heijmans en andere luchtvaartpartners zetten Schiphol zich maximaal in om het onderhoud zo snel en efficiënt mogelijk af te ronden. Omwonenden kunnen contact opnemen met Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) indien zij vragen hebben.