News: Belangrijk bericht voor BAS-melders geluidsoverlast

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is gewezen op een kwetsbaarheid van onze website www.bezoekbas.nl en het bijbehorende registratiesysteem voor meldingen over geluidsoverlast. BAS heeft direct het registratiesysteem offline gehaald en de mogelijkheid tot inloggen geblokkeerd.

Published on: 25 October 2019

BAS werd op het beveiligingsrisico gewezen via een zogenoemde ‘responsible disclosure melding’. Dat is een manier waarop iemand een kwetsbaarheid in IT-systemen kan melden.

Heb je ooit een melding gemaakt bij BAS?

Iedereen die via BAS een melding heeft gemaakt over geluidsoverlast, staat met persoonlijke gegevens zoals een naam, adres, e-mailadres en wachtwoord geregistreerd. Ondanks dat er geen aanwijzingen zijn dat er persoonsgevoelige informatie is onttrokken, biedt BAS excuses aan voor de ontstane situatie.

Welke gevolgen heeft dit voor BAS-melders?

Wij adviseren BAS-melders om hun wachtwoord bij andere online diensten aan te passen als dezelfde combinatie van e-mailadres en wachtwoord wordt gebruikt als bij het BAS-account.

Melding Autoriteit Persoonsgegevens

BAS betreurt het dat de gegevens die melders hebben toevertrouwd, kwetsbaar zijn geweest en benadrukt dat er alles aan gedaan wordt om de mogelijke gevolgen van deze kwetsbaarheid te beperken. BAS heeft van deze situatie melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle BAS-melders worden persoonlijk op de hoogte gesteld.

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

BAS is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. BAS is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol. Ondanks dat de website offline is, blijft het mogelijk een melding te maken over geluidsoverlast. BAS is bereikbaar via info@mailbas.nl of 020-6015555 (dagelijks van 09:00 tot 17:00 uur).