News: Uitbreiding U-platform: slim omgaan met ruimte voor widebodies

Published on: 15 June 2018

Langs de Zwanenburgbaan wordt hard gewerkt. Het U-platform, met bufferplaatsen voor widebody toestellen, wordt flink uitgebreid. Een mega-klus, maar ook een mooie gelegenheid om te ‘spelen’ met innovatieve, duurzame oplossingen voor de bouw, rijbaanverlichting en open watermanagement.

Meer capaciteit, meer flexibiliteit

Er landen steeds meer widebody (WIBO) toestellen op Schiphol. Om deze grote, brede vliegtuigen te kunnen bedienen, zijn er speciale, grotere buffer-opstelplaatsen nodig. Hier worden vliegtuigen geparkeerd, zonder passagiers en bagage. In het komende jaar wordt het U-platform gefaseerd uitgebreid van vijf naar negen buffer-opstelplaatsen voor widebody toestellen. Dat is zo’n 80% meer capaciteit. Meer capaciteit in de buffer-opstelplaatsen, betekent meer flexibiliteit bij het schuiven met de beschikbare bezetting aan de gates.

Eind mei is het officiële startsein gegeven voor fase 1 van de uitbreiding van ‘Uniform’, zoals het U-platform ook wordt genoemd. In deze eerste fase wordt ongeveer zeven hectare aan verharding aangelegd. Dit is gelijk aan ongeveer veertien voetbalvelden! En ook fase 2 is al volop in voorbereiding.

Duurzaam bouwen met oud beton

Al in een vroeg stadium hebben we onze hoofdaannemers, Volkerinfra en Heijmans, gevraagd om zoveel mogelijk duurzaam te bouwen. Bijvoorbeeld door hergebruik van (beton)materialen afkomstig van locaties op en rond Schiphol. Volkerinfra heeft hier op ingespeeld door bijvoorbeeld puin te gebruiken dat afkomstig is van de viaducten van het oude A9-tracé.

Deze gebruikte grondstoffen van de A9 worden nu binnen een straal van vijf kilometer hergebruikt als nieuwe fundering van het U-platform en de rijbanen. En ook een groot gedeelte gesloopt materiaal van het Transview gebouw en dat van het vrachtplatform wordt hiervoor gebruikt. Daarom is er minder nieuw materiaal nodig en zijn er minder transportkilometers gemaakt. Dubbel duurzaam dus!

Pilot met slimme infrastructuur rijbaanverlichting

De uitbreiding van het U-platform biedt ook een mooie gelegenheid om te experimenteren met andere innovatieve en duurzame oplossingen. Daarom start er een pilot bij het U-platform met het aanleggen van een slim infrastructuursysteem voor de rijbaanverlichting. Hierbij wordt een systeem van kabelkokers onder de rijbaan aangelegd die in de toekomst op verschillende manieren gebruikt kan worden. Dit innovatieve systeem is nieuw op onze luchthaven!

Het systeem zorgt niet alleen voor meer flexibiliteit, maar ook dat er zo min mogelijk operationele overlast is en met een hogere betrouwbaarheid. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt gescheiden kunnen worden van werkzaamheden aan de verlichting. Hierdoor zijn de verstoringen voor de operatie kleiner en er is minder schade aan het asfalt.

Anders aankijken tegen watermanagement

We leven in een nat land en Schiphol ligt midden in een polder. Goed watermanagement is dan erg belangrijk voor de continuïteit van de luchthaven. Daarom moeten we van het waterschap ongeveer 15% van het verharde gebied, aan open water graven – als buffer in natte perioden met grote regenbuien. Vroeger was hiervoor voldoende ruimte op Schiphol. Maar door de groei en aanleg van wegen, parkeerterreinen en gebouwen wordt de bruikbare grond steeds schaarser.

Bij de uitbreiding van U-platform onderzoeken we op welke wijze we de beschikbare grond beter kunnen benutten, bijvoorbeeld door middel van speciale constructies die water vasthouden en langzaam afvoeren. Door deze slimme manier van water opvangen, is er minder open water nodig, maar kunnen we toch aan de eis van het waterschap voldoen.