Terms and conditions

Actievoorwaarden Schiphol Parking 'Je parkeerkaart is een kaartspel waard'.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tijdelijke actie van Schiphol Parking 'Je parkeerkaart is een kaartspel waard', hierna te noemen 'Actie', georganiseerd door Schiphol Nederland B.V., gevestigd te (1118 CP) Schiphol aan de Evert van de Beekstraat 202), hierna te noemen 'Schiphol'.

 1. De actie: reserveer je een parkeerplaats op één van de parkeerlocaties van Schiphol Parking tijdens de actieperiode? Dan kun je op vertoon van de speciale actiemail een uniek Schiphol-kaartspel ophalen bij één van de kiosken van News & Books áchter de douane. Gratis. Enjoy your stay!

 2. In 20 Schiphol-kaartspellen zijn 'gouden kaarten' verstopt. Misschien ben jij één van de gelukkigen die ook nog eens een instant camera wint. Wanneer jij een gouden kaart aantreft in jouw Schiphol kaartspel, dan mag je een Fuji Instax Mini 8 camera t.w.v. € 89,95, inclusief beschermtas en fotopapier ophalen bij de Capi winkels op Schiphol (tot uiterlijk 20 mei 2017).

 3. Actieperiode
  De actie is geldig voor klanten van Schiphol Parking die reserveren én inrijden binnen de periode 7 maart 2017 tot en met 7 mei 2017. Na 7 mei 2017 vervalt de geldigheid van de verstrekte actiemail en is het niet langer mogelijk om het gratis Schiphol-kaartspel op te halen bij de kiosken van News & Books of op een andere wijze te verkrijgen.

 4. Het aantal beschikbare Schiphol kaartspellen is berekend op het aantal reserveringen uit het verleden in dezelfde periode als de actieperiode. Desondanks kan het voorkomen dat er meer reserveringen zijn dan beschikbare Schiphol-kaartspellen. Wij hanteren een op = op principe.

 5. Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, hierna te noemen 'Deelnemer'.

 6. Door deelname aan deze Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.

 7. Deelname aan de actie is kosteloos.

 8. Het gratis Schiphol kaartspel en/of de gewonnen instant camera kunnen niet worden omgezet in geld.

 9. Schiphol behoudt zich het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens Deelnemers. De meest actuele Actievoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op www.schiphol.nl.

 10. Geen enkele garantie kan gegeven worden met betrekking tot de correctheid, betrouwbaarheid, wijzigingen of van de inhoud van de webpagina's van de Actie. Schiphol is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de Actie.

 11. De Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door hem aan Schiphol verstrekte (persoons)gegevens in verband met zijn deelname.

 12. Bij een vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de resultaten behoudt Schiphol zich het recht voor om Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie.

 13. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 14. Voor vragen of klachten over de Actie kan met Schiphol contact worden opgenomen via www.schiphol.nl/contact.

We’re here to help anytime.

Frequently asked questions Contact us