Miffy sitting corduroy plush
Back to Toys

Miffy sitting corduroy plush

Snuggle up with this gorgeous, soft corduroy Miffy plush.

Price: €15.95

Snuggle up with this gorgeous, soft corduroy Miffy plush.