Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

Schiphol klaar voor de toekomst

Schiphol Group staat voor duurzame waardecreatie. We maken een bewuste afweging in de verhouding tussen people, planet en profit. Voor ons is niet alleen van belang wát we bereiken met onze onderneming, maar ook hóe. Corporate Responsibility betekent voor Schiphol ondernemen met respect voor mens, milieu en omgeving.

Voor Schiphol Group, een toonaangevende onderneming die midden in de maatschappij staat, gaat Corporate Responsibility over eigen keuzes maken voor de toekomst van de onderneming, onze directe omgeving en de samenleving als geheel. Hierbij richten wij ons op vijf maatschappelijke thema’s: klimaatvriendelijke luchtvaart, bereikbaarheid, grondstoffen en reststromen, duurzame werkgelegenheid, en omgeving, geluid en luchtkwaliteit. Soms kunnen we onze doelstellingen zelf realiseren en soms zijn andere bedrijven of partners erbij betrokken.

Klimaatverandering tegengaan door vermindering van CO2-emissies stond centraal tijdens de Klimaatconferentie in Parijs eind 2015. De 196 deelnemende landen hebben een historisch akkoord gesloten om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. Het thema klimaatverandering is voor de luchtvaart relevant; wereldwijd veroorzaakt de sector 3 procent van de totale CO2-uitstoot, voornamelijk door de verbranding van kerosine. Wil de luchtvaartsector schoner worden, zal ze nieuwe oplossingen moeten zoeken, waarbij het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen cruciaal is.

In september 2015 zijn in New York de Sustainable Development Goals bekrachtigd. De nieuwe doelen zijn de opvolgers van de Millennium Goals en gelden voor de periode 2015-2030. Schiphol steunt deze Sustainable development Goals op verschillende manieren.

Erkenning
Schiphol Group krijgt waardering van haar stakeholders over hoe zij omgaat met sociale en milieu vraagstukken. In 2009 en 2011 kende brancheorganisatie Airports Council International Europe Schiphol ‘Best Airport Award’ toe, mede door haar aandacht voor de omgeving, geluidshinder en het reduceren van emissies. Eindhoven Airport en Schiphol Airport zijn ACI ACA 3+ gecertificeerd. Dit is een benchmark om inzichtelijk te maken wat luchthavens doen om emissies te verminderen.

In 2014 ontving Schiphol de Airports Going Green award in Chicago voor haar inspanningen om de processen te verduurzamen. Het Ministerie van Economische Zaken onderzoekt jaarlijks de informatie die organisaties geven in het jaarverslag via de Transparantiebenchmark. Schiphol Group heeft een top 10 positie.


Duurzame werkgelegenheidlees meer

Circulaire economielees meer

Energie


lees meer

Mobiliteit en vervoerlees meer

Partnershipslees meer

Check-in to sustainabilitybekijk video

Jaarverslag 2015
lees meer

Factsheet Corporate Responsibility
lees meer

Waardecreatielees meer