Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

Strategie

Om de preferred airport in Europa te blijven, wil Schiphol Group de luchthaven verder ontwikkelen als hoogwaardige hub. Daartoe werken we nauw samen met onze homecarrier KLM, die we optimaal willen faciliteren. We streven ernaar de sterke concurrentiepositie van de Mainport Schiphol verder te verbeteren, niet enkel als luchthaven met een wereldwijd netwerk maar ook als multimodaal knooppunt in Nederland, en als motor van de Nederlandse economie.

We zoeken samenwerking op nationaal en regionaal niveau. In dit licht heeft Schiphol Group in 2012 vier strategische langetermijnthema’s bepaald: Top Connectivity, Excellent Visit Value, Competitive Marketplace en Sustainable Performance. Schiphol, KLM, regio en rijk werken vanuit een gezamenlijke visie die is vastgelegd in het document 'Essentiële elementen van de Mainport' om de Mainport Schiphol verder te versterken.


Mainport Schiphol: toonaangevend

We streven ernaar dat Schiphol Europe's Preferred Airport blijft: de luchthaven die reizigers verkiezen boven andere luchthavens voor overstap of vertrek. Essentieel daarvoor is de handhaving en uitbreiding van het kwalitatief hoogwaardige netwerk van verbindingen. Dankzij dit netwerk behoort Schiphol tot de vier belangrijkste knooppunten van Europa.

We ontwikkelen Schiphol verder als mainport, als internationaal en multimodaal knooppunt van stromen mensen, goederen, informatie, kennis en cultuur. Schiphol wil toonaangevend zijn in efficiëntie, innovatie en duurzaamheid. Dit kunnen wij alleen realiseren in een goede relatie met onze stakeholders en een nauwe samenwerking met bestuurders en omwonenden in de regio rond de luchthaven.

Ons onderscheidend vermogen realiseren we onder meer met een scala aan commerciële activiteiten. Schiphol is een AirportCity, een stad op zichzelf. In de terminal bieden we de reizigers een breed, steeds vernieuwend aanbod aan winkels en horeca en andere diensten die het verblijf veraangenamen. Ook voor bedrijven creëren we op het luchthaventerrein een aanbod dat past bij een metropoolregio, met multifunctionele panden en flexibele huurcontracten. Schiphol manifesteert zich met deze faciliteiten als een toplocatie.

Veranderende rol regionale luchthavens

Onderdeel van Schiphol Group zijn de regionale luchthavens Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport. Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport hebben een eigen netwerk voor zakelijk verkeer in hun regio en bedienen daarnaast het niet-zakelijke (leisure)segment. Eindhoven Airport en Lelystad Airport krijgen in de toekomst een belangrijke rol in het realiseren van zogeheten selectieve groei. Deze is erop gericht niet-mainportgerelateerde bestemmingen (zoals vakantiebestemmingen) steeds meer vanuit deze regionale luchthavens te bedienen.

Internationale waardecreatie

Voor de versterking van de Mainport Schiphol en het netwerk van bestemmingen zoekt Schiphol Group samenwerking met belangrijke luchthavens in het buitenland. De samenwerking en participatie in de SkyTeam-hubs John F. Kennedy International Airport in New York en Parijs Charles de Gaulle zijn hier belangrijke voorbeelden van. De industriële samenwerking en kruisparticipatie met Aéroports de Paris vormen een uitstekend platform voor het verder ontwikkelen van het hubsysteem en de AirportCity-formule. In onze internationale activiteiten delen we onze kennis en doen we ervaring op met andere businessmodellen en processen. De internationale activiteiten versterken de mainport. Onze buitenlandse participaties dragen aanzienlijk bij aan het resultaat van Schiphol Group.