Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

Aanbestedingen

Hieronder vindt u de lopende (EU) aanbestedingen die digitaal worden uitgevoerd. De documenten kunnen voorzien zijn van een password.

Voor alle lopende EU-aanbestedingen van Schiphol Group verwijzen wij u naar www.tenderned.nl.

De aankondiging van een opdracht en de bekendmakingen van gegunde opdrachten worden uiteraard ook gepubliceerd op de site van het EG Bureau Officiële Publicaties: http://ted.europa.eu/

Actuele Aanbestedingen

 

Vragen en opmerkingen?

Heeft u een vraag of opmerking over een aansteding neem dan contact met ons op.Aanbestedingsreglementen

Indien een aanbestedings-procedure volgens een reglement zal geschieden, wordt dit in de aankondiging of de bekendmaking, dan wel in de uitnodiging tot deelneming aan de aanbestedingsprocedure vermeld.

Aanbestedingsreglement >
Inkoopvoorwaarden

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden van Schiphol Nederland B.V. zijn van toepassing op alle aanvragen, Offertes, aanbiedingen, orders en Overeenkomsten, waarbij Schiphol Nederland B.V. optreedt als inkoper van zaken en/of diensten en/of werken.

Voorwaarden >

 

 

Leverancierscode

Schiphol Group onderneemt met respect voor mens, milieu en omgeving. Dat kunnen we alleen in nauwe samenwerking met onze leveranciers. In deze code wordt toegelicht wat van de leveranciers op het gebied van integriteit en Corporate Responsibility wordt verwacht.

Leverancierscode >