Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

Omgeving en geluid

We hechten belang aan een open en goede relatie met onze buren. We dragen actief bij aan een aantrekkelijk woon- en werkgebied; we onderhouden directe contacten met onze buren en nemen deel aan de Omgevingsraad Schiphol. Dit is een overlegorgaan waarin Rijk, luchtvaartsector, bestuurders en omwonenden afspraken maken die ertoe dienen de luchtvaartactiviteiten op Schiphol en de kwaliteit van de leefomgeving in balans te houden. Aan de Tafel van Alders zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de luchthaven tot 2020. In de bijlage hieronder lees je meer over de gemaakte afspraken en het geluidstelsel.


Samen leven en werken
Schiphol draagt bij aan een goede werk- en woongelegenheid in de omgeving. De luchthaven is een factor van belang: we bieden de regio veel werkgelegenheid. Een goede relatie met de buren (omwonenden en bedrijven) is in ieders belang. Schiphol organiseert zelf activiteiten om deze relatie te onderhouden, zoals de Schiphol Burendagen.
Bezoek Bas

Bezoek BAS

In de samenleving

In de samenleving

 

Leefomgeving Schiphol

Leefomgeving Schiphol

Omgevingsraad

Omgevingsraad