Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

In gesprek met stakeholders

Schiphol heeft een groot aantal maatschappelijke stakeholders met veelal uiteenlopende belangen: reizigers, airlines, omwonenden, overheden, financiële stakeholders, medewerkers, businesspartners en sectorpartners. Met onze stakeholders hebben we op reguliere basis en op verscheidene niveaus over diverse onderwerpen contact.

Stakeholdermanagement is belegd bij de afdeling Corporate Development. Onder leiding van Corporate Development komen de afdelingen die op strategisch en tactisch niveau frequent contact hebben met stakeholders elke twee weken bijeen. Hierbij worden onderwerpen interdisciplinair besproken en kunnen wederzijdse wensen en vragen worden gebundeld. In de subcommissie Public Affairs & Corporate Responsibility van de Raad van Commissarissen staat ons stakeholderbeleid standaard op de agenda. In het kader van onze vijf maatschappelijke thema's organiseren we stakeholderdialogen. In 2013 stonden duurzame werkgelegenheid en grondstofschaarste centraal. Onze stakeholders vragen wij om feedback over hoe zij graag zouden zien dat wij invulling geven aan deze onderwerpen.


Onze activiteiten zijn nauw verbonden met die van luchtvaartmaatschappijen en andere partners in de keten. Met hen voeren wij structureel overleg over onze bedrijfsvoering. Ook veranderingen in wet- en regelgeving, grootschalige investeringen en verbouwingen komen hierbij aan bod.

Via onze reguliere contacten en dialogen blijven wij goed op de hoogte van wat er leeft bij onze stakeholders. Ook kunnen we op die manier onze stakeholders informeren over wat er bij ons speelt. Wij weten ook dat stakeholders de meeste informatie over onze strategie en doelstellingen uit direct contact met ons halen. Daarnaast hebben we ook andere communicatiemiddelen die we kunnen inzetten naar gelang het onderwerp en de doelgroep. De doelgroepen van het jaarverslag zijn hoofdzakelijk de aandeelhouders, financiers, beleidsmakers en toezichthouders. We geven met het verslag een actueel beeld van lopende projecten en belangrijke ontwikkelingen; die informatie kan ook nuttig zijn voor andere stakeholders en voor (toekomstige) medewerkers en leveranciers.