Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

Grondstofschaarste

Schiphol neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om de beschikbaarheid van grondstoffen. Grondstoffen raken minder snel uitgeput als we er slim gebruik van maken of alternatieven inzetten.

Hergebruik van materialen
Grondstoffen worden schaarser en de energieprijzen blijven stijgen. Schiphol wil zorgvuldig omgaan met materialen en grondstoffen en zet daarom in op hergebruik. De vele bouwprojecten en ons eigen afvalbeleid bieden hiervoor kansen. Jaarlijks vervangen wij delen van de infrastructuur en slopen, renoveren en bouwen we gebouwen. Gemiddeld wordt 90% van het bouwmateriaal zoals beton, asfalt, kunststoffen, metalen leidingen en kabels hergebruikt. Het puin van de eerder gerenoveerde C-pier wordt bijvoorbeeld hergebruikt in de bouwprojecten die in 2013 zijn begonnen.

Schiphol vervangt een aantal passagiersbruggen die aan het einde van hun levensduur zijn. De bruggen zijn nog te waardevol en bruikbaar om ze te versnipperen voor de aluminiumsmelters. theGROUNDS heeft het initiatief genomen om de mogelijkheden voor hergebruik te onderzoeken.

Vanderlande Industries, Van Gansewinkel en Schiphol testen bagagebanden die zijn vervaardigd uit hergebruikte materialen. Dit vergt extra aandacht voor brandveiligheid: deze banden mogen niet onder een brandluik doorlopen, en onder de band is een stalen opvangbak geplaatst om brandverspreiding te voorkomen. Ook zijn extra voorwaarden gesteld aan het schoonhouden van de banden. Door de testen weten we dat deze bagagebanden ruim 50% minder energie verbruiken dan de huidige banden. Na een jaar vervangen en recyclen we de bandmatten.

Afval scheiden aan de bron
Reizigers, bedrijven op Schiphol en onze eigen medewerkers produceren jaarlijks in totaal 15.201 ton afval. Afval wordt gescheiden aan de bron, afgevoerd en gerecycled of omgezet in biobrandstof.

Het percentage hergebruik van het reguliere afval over het operationele jaar 2013 (zonder bouw- en sloopafval en glycolhoudend water) bedraagt 36%. Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van het verbeteren van scheiding aan de bron. De gescheiden inzameling van etensresten heeft geresulteerd in 725 ton ten opzichte van 540 ton in 2012.

Kwaliteit oppervlaktewater
De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt beïnvloed door het ijsvrij houden van de vliegtuigen en het sneeuw- en ijsvrij houden van de start-, taxi- en landingsbanen en de platformen. We hebben een nieuwe sproeiwagen in gebruik genomen die efficiënter werkt. Daardoor is ontdooien in één sproeibeurt mogelijk. Er komen daardoor minder gladheidsbestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. De gladheidsbestrijdingsmiddelen kaliumformiaat en glycol zijn weliswaar biologisch afbreekbaar, maar onttrekken wel zuurstof aan het water, waardoor waterflora en vissen kunnen sterven. Het percentage van het aantal dagen waarop het gemiddelde zuurstofgehalte meer is dan 3 mg/l op de drie handhavingspunten, bedroeg in 2013 91,3%.

Het winterseizoen 2012-2013 is zeer koud geweest, met maandelijkse gemiddelde temperaturen die onder het langjarige gemiddelde lagen. Januari, februari en maart hadden elk meer dan tien sneeuwdagen, wat meer is dan het langjarig gemiddelde.

Tijdens het winterseizoen is het waterkwaliteitsherstelplan (WKHP) operationeel. Dat voorziet in het verbeteren van de waterkwaliteit in de watergangen en dient tevens ter voorkoming van verspreiding van verontreinigingen buiten de grenzen van Schiphol. Afhankelijk van de waterkwaliteit, die we dagelijks met een meetsysteem monitoren, worden maatregelen op- of afgeschaald.