Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

Geluid en omgeving

We hechten belang aan een open en goede relatie met onze buren. We dragen actief bij aan een aantrekkelijk woon- en werkgebied; we onderhouden directe contacten met onze buren en nemen deel aan de  Tafel van Alders. Dit is een overlegorgaan waarin Rijk, luchtvaartsector, bestuurders en omwonenden afspraken maken die ertoe dienen de luchtvaartactiviteiten op Schiphol en de kwaliteit van de leefomgeving in balans te houden. Een van de langetermijndoelstellingen is dan ook dat we de stakeholderdialoog voortzetten aan de Tafel van Alders en met de partijen van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). De Tafel van Alders en CROS gaan in 2014 op in een nieuw te vormen OmgevingsRaad Schiphol.


Samen leven en werken
Schiphol draagt bij aan een goede werk- en woongelegenheid in de omgeving. De luchthaven is een factor van belang: we bieden de regio veel werkgelegenheid. Een goede relatie met de buren (omwonenden en bedrijven) is in ieders belang. Schiphol organiseert zelf activiteiten om deze relatie te onderhouden, zoals de Schiphol Burendagen. Andere activiteiten worden gerealiseerd door de stichting Leefomgeving Schiphol en de stichting Mainport en Groen.
Bezoek Bas

Bezoek BAS

In de samenleving

In de samenleving

Leefomgeving Schiphol

Leefomgeving Schiphol

Tafel van Alders

Tafel van Alders