Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

Duurzame werkgelegenheid

Duurzame werkgelegenheid is voorwaarde voor én resultante van een solide economische ontwikkeling van de mainport. We scheppen een klimaat waarin mensen kansen krijgen zich verder te ontwikkelen. De luchthaven telt circa 65.000 Schipholwerkers; medewerkers van de ongeveer 500 bedrijven op het luchthaventerrein en bij onze eigen organisatie.


Schipholwerkers
We bevorderen intersectorale mobiliteit via het Luchtvaart College Schiphol (voorheen Schiphol College). Het doel is dat medewerkers kunnen rouleren tussen de bedrijven die zijn gevestigd op het luchthaventerrein. Ook netwerkbijeenkomsten dragen bij aan de mobiliteit tussen medewerkers van bedrijven. We plaatsen mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in samenwerking met de Dienst Werk en Inkomen (DWI) en het Luchtvaart College Schiphol. Deze laatste is bovendien verantwoordelijk voor een gecoördineerd stagebeleid op de luchthaven.


Goede relaties met externe partijen dragen eveneens bij aan een duurzame werkgelegenheid. We werken met de code van de Commissie Verantwoordelijk Marktgedrag. Schiphol is mede-initiatiefnemer en ondertekenaar van deze code waarin het belang van professionaliteit, kwaliteit en omgangsvormen in de branche is samengevat als 'verantwoordelijk marktgedrag'. De samenwerking tussen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs is hierbij essentieel.


We helpen mee met het bestrijden van jeugdwerkloosheid in samenwerking met het Sectorfonds Luchtvaart. Dit fonds heeft tot doel het bevorderen van scholing, inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit van huidige en toekomstige werknemers in de luchtvaartsector.


KLM partner in Luchtvaart College Schiphol
Per 7 oktober 2013 is KLM, naast Schiphol Group en het ROC van Amsterdam, toegetreden als partner van Luchtvaart College Schiphol. Hiermee is het college nog krachtiger én slagvaardiger in het ontwikkelen en organiseren van ‘werken & leren’ voor de luchtvaartsector. Luchtvaart College Schiphol bundelt de krachten van de aan luchtvaart gerelateerde bedrijven, het beroepsonderwijs en de overheidsinstanties in de regio en versterkt de arbeidsmarkt op Schiphol.


Het aantal groepen dat een van de 90 aangeboden trainingen volgde, is in 2013 gestegen naar 192; in 2012 volgden 59 groepen een van de toen nog 118 trainingen. Het aantal is onder meer toegenomen doordat medewerkers van Schiphol Nederland B.V. sinds 2013 beschikken over een duurzaam inzetbaarheidsbudget. De medewerkers kunnen dit budget besteden aan de aangeboden trainingen.


Het Luchtvaart College Schiphol biedt mbo-opleidingen aan die specifiek zijn ontwikkeld voor het werk op de luchthaven en zijn gericht op beveiliging en de logistiek van luchtvracht. In 2013 zijn 528 mbo-deelnemers een opleiding begonnen. Dit zijn er minder ten opzichte van 2012 (795), toen het aantal beginnende deelnemers bijzonder hoog was. Het aantal geplaatste stagiaires is in 2013 gestegen naar 134 (2012: 75). Het aantal is hoger uitgekomen omdat het belang van stagiaires meer is benadrukt. Nieuw is de mogelijkheid een onbetaalde stage te volgen om werkervaring op te doen in de terminal; hiervan hebben 35 mbo-studenten gebruik gemaakt.


Leerbanen zijn bedoeld voor mensen zonder afgeronde opleiding of zonder werk. Door middel van een werk/leertraject zijn zij beter toegerust voor de arbeidsmarkt. De KPI wordt gemeten aan de hand van het slagingspercentage: in 2013 heeft 80,0% van de examenkandidaten van de werk/leertrajecten het diploma gehaald (2012: 87,5%).
Werken & Vacatures

werken & vactures