Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

Bereikbaarheid en luchtkwaliteit

Binnen het thema Bereikbaarheid en luchtkwaliteit willen we zowel werken aan een optimaal bereikbare luchthaven als aan een goede luchtkwaliteit op en rondom Schiphol. De focus ligt hier op schoon en minder wegverkeer van, naar en op Schiphol.

 


Vergroenen eigen wagenpark
Een deel van het eigen wagenpark hebben we vervangen door schonere en zuiniger voertuigen. Er rijden 27 auto’s op aardgas van de 125 die daarop kunnen rijden. Naar aanleiding van de proeven met biodiesel die we samen met KLM hebben uitgevoerd, hebben we halverwege 2013 300.000 liter biodiesel afgenomen van SkyNRG voor dat deel van het wagenpark dat niet elektrisch kan rijden. Dit betekent dat wij een jaar 30% biodiesel kunnen bijmengen van de tweede generatie, waardoor een CO2-reductie van 24% wordt bereikt. Ongeveer 10% van ons leasewagenpark is elektrisch of plug-in hybride. De bestelling voor 35 elektrisch aangedreven bussen voor het vervoer van de passagiers op de platformen is geplaatst. Tussen parkeerterrein P3 en de terminal rijden sinds september schone bussen.

Vergroenen door klanten en partners
Op de platformen worden voor de afhandeling van de vliegtuigen in toenemende mate elektrisch aangedreven voertuigen ingezet. Eind 2013 was ongeveer 40% van het ground support equipment van KLM elektrisch aangedreven. De doelstelling is dit percentage uit te breiden naar 60% de komende drie jaar.

In het Luchthavenverkeerbesluit is vastgelegd dat Auxiliary Power Units en Ground Power Units steeds minder zullen worden gebruikt. Beide stoten onder andere NOx, roet en CO2 uit. Om in de toekomst aan de wettelijke grenswaarden te blijven voldoen, zijn in de periode 2010-2013 61 (van de in totaal 93) vaste vliegtuigopstelplaatsen uitgerust met een elektrisch aangedreven voorziening van walstroom en een stroompunt voor preconditioned air. Hierdoor wordt het gebruik van kerosine en diesel op deze opstelplaatsen overbodig. Bijkomend effect hiervan is dat de CO2-emissie daalt en dat de afhandelaren minder geluidhinder ervaren.

We zorgen ervoor dat het aantal laadpalen voor elektrische auto's op de parkeerterreinen gelijke tred houdt met de groei van het aantal elektrische auto’s in Nederland. Voor huurders van gebouwen en terreinen op Schiphol realiseren we deze voorziening op maat. In 2013 is het aantal laadpalen op parkeerterreinen en parkeergarages uitgebreid. Ook op de personeelsparkeerplaatsen is het nu mogelijk elektrische auto's op te laden. Automobilisten hoeven niet te betalen voor de elektriciteit die ze afnemen. Uit metingen blijkt dat de oplaadparkeerplaatsen goed worden gebruikt. Regelmatig zijn alle parkeerplaatsen bezet door volledig elektrische auto’s of plug-in hybrides. Op basis van verbruikscijfers bepalen wij of we het aantal laadpalen verder uitbreiden.


Smart Parking

E-business taxi

E-business taxi