Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

  •  

Corporate Responsibility

Schiphol Group staat voor duurzame waardecreatie. We maken een bewuste afweging in de verhouding tussen people, planet en profit. Voor ons is niet alleen van belang wát we bereiken met onze onderneming, maar ook hóe. Corporate Responsibility betekent voor Schiphol ondernemen met respect voor mens, milieu en omgeving.


Voor Schiphol Group, een toonaangevende onderneming die midden in de maatschappij staat, gaat Corporate Responsibility over eigen keuzes maken voor de toekomst van de onderneming, onze directe omgeving en de samenleving als geheel. Hierbij richten wij ons op vijf maatschappelijke thema’s: klimaatvriendelijke luchtvaart, bereikbaarheid en luchtkwaliteit, grondstofschaarste, duurzame werkgelegenheid, en geluid en omgeving. In 2013 hebben we een begin gemaakt met het opstellen van concrete doelstellingen voor 2020; in 2014 stellen we ze vast. Soms kunnen we onze doelstellingen zelf realiseren en soms zijn andere bedrijven of partners erbij betrokken.

Duurzame werkgelegenheidlees meer

Grondstofschaarstelees meer

Klimaatvriendelijke luchtvaart


lees meer

Bereikbaarheid en luchtkwaliteitlees meer

Geluid en omgeving


lees meer

Informatie en contact


lees meer

theGROUNDS


Lees verder