Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

NOMOS Online is vernieuwd!

Met ingang van 31 maart zijn de meetgegevens van het NOMOS systeem te raadplegen via een geheel vernieuwde website.

Sinds 2005 worden de geluidmeetgegevens van NOMOS, het geluidmeetsysteem van Amsterdam Airport Schiphol, getoond via NOMOS Online.

Aan de Alderstafel is afgesproken om gezamenlijk te werken aan het verbeteren van de informatievoorziening in het algemeen en de informatievoorziening over meetgegevens in het bijzonder. Hierbij is, samen met bewoners en bestuurders uit de regio, de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan wijze waarop de informatie getoond wordt en het uitbreiden van de mogelijkheden om de gegevens te raadplegen.

In NOMOS Online zijn de gegevens van alle geluidmeetposten terug te vinden vanaf 1 november 2010. Ook het baangebruik over die periode kan met terugwerkende kracht bekeken worden. Op de website is ook veel informatie te vinden over geluid gerelateerde onderwerpen, baan- en routegebruik en baanonderhoud.

De website is te bereiken via: http://nomos.schiphol.nl. Ook kunnen vragen gesteld worden via nomos@schiphol.nl.

NOMOS online