Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

CROS

CROS staat voor Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol. Dit onafhankelijke overleg- en adviesorgaan verenigt bewoners, regionale en lokale overheden en luchtvaartpartijen. Met als doel om hinder van Schiphol zoveel mogelijk te beperken en een optimaal gebruik van de luchthaven te bevorderen. De CROS is opgericht in februari 2003, tegelijk met de inwerkingtreding van de Wet Luchtvaart. De commissie bestaat uit de volgende leden: Amsterdam Airport Schiphol (AAS), Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), luchtvaartmaatschappijen: KLM, transavia.com, de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, gemeenten uit de hiervoor genoemde provincies en evenzoveel bewonersvertegenwoordigers.

Taken van de CROS
Naast het bieden van een structureel platform voor overleg tussen de partijen, wordt de focus gelegd op het adviseren over experimenten met hinderbeperkende maatregelen conform artikel 8.23a Wet Luchtvaart. Daarnaast adviseren de bewoners en bestuurders in de CROS, conform het Aldersadvies (d.d. 1 oktober 2008), jaarlijks de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de gebruiksprognose van de sectorpartijen in het kader van het nieuwe normen- en handhavingstelsel (NNHS).

Verder is besloten dat: 

  • uitvoering wordt gegeven aan de taken die de CROS vanuit de convenanten van de Alderstafel heeft (het betreft hier met name het convenant Hinderbeperking);
  • de CROS de bewonersvertegenwoordigers blijft faciliteren in hun participatie aan de Alderstafel en de bijbehorende werkgroepen;
  • de CROS - op verzoek van de leden of van derden - de leden van de CROS (en/of haar achterban) kan consulteren en informeren over aan Schiphol gerelateerde onderwerpen.

 

Zie voor meer informatie de website van CROS, www.crosnet.nl.