Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

Veiligheidsplatform Schiphol (VpS)

Header


Op Schiphol zijn honderden bedrijven actief in de luchtvaart. Al deze bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen operatie en de veilige uitvoering hiervan. Maar luchtvaart betekent ook samenwerken in een keten operatie met een gezamenlijk belang in veiligheid. Het doel van VpS is daarom gericht op de continue verbetering van de integrale veiligheid op Schiphol en de gezamenlijke communicatie hierover aan belang hebbenden. De scope omvat alle processen op Schiphol.


Amsterdam Airport Schiphol coördineert het VPS. Deelnemers zijn de Nederlandse en buitenlandse luchtvaartmaatschappijen, de afhandelingsmaatschappijen, de tankdiensten, de cateringbedrijven, de schoonmaakbedrijven en de Luchtverkeersleiding Nederland. Partijen wisselen onderling informatie uit om veiligheidsrisico’s en voorvallen met betrekking tot veiligheid, waar meerdere partijen bij betrokken kunnen zijn, in kaart te brengen, er van te leren en herhaling te voorkomen.

Deze onderlinge uitwisseling van voorvallen vind plaats in drie zogenaamde Expert groepen.

1. Expert Group Flight Safety.
2. Expert Group Ground Safety.
3. Expert Group Cargo Safety.
4. Expert Group Terminal Safety (toekomst)

Jaarlijks terugkerende activiteiten ter verhoging van het veiligheidsbewustzijn en optimalisatie van de veiligheid op Schiphol zijn:


  • De platformveiligheidscampagne die iedere twee maanden een ander veiligheidsthema heeft, zoals bijvoorbeeld afgevallen lading of runway safety.
  • De Veiligheids Observatie Ronde waarbij managers van de aangesloten partijen in kleine groepjes bij toerbeurt de werkzaamheden en processen op airside observeren en veilige en onveilige situaties met airside medewerkers bespreken.
  • De actie Schoon Schip(hol) om extra aandacht te vragen voor het schoonhouden van airside om schade aan vliegtuigen te voorkomen.


Contact met Veiligheidsplatform Schiphol
E-mail: vps@schiphol.nl