Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

theGROUNDS

Schiphol is een internationaal vervoersknooppunt in het hart van de Amsterdam Metropolitan Area. De luchthaven en het netwerk van vervoersverbindingen rond de luchthaven zijn belangrijke vestigingsvoorwaarden voor zowel bedrijven als instellingen. In onze strategie voor de ontwikkeling van de luchthaven combineren we een ondernemende aanpak met serieuze maatschappelijke betrokkenheid. Dit vereist aandacht voor aspecten als leefbaarheid, klimaatverandering en bescherming van de natuur. De logische vervolgstap in de ontwikkeling van de AirportCity formule is dan ook de overgang naar een duurzame bedrijfsvoering. In dit verband werkt Schiphol aan een nieuw kennis­ en innovatieconcept – theGROUNDS – een platform en locatie waar bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties nieuwe toepassingen ontwikkelen om de luchthavenprocessen verder te verduurzamen.

Klimaatuitdagingen als motor voor innovatie
We zien de klimaatuitdagingen van de luchthaven als aanjagers van innovatie.  Het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor de luchthaven vraagt om het verbinden van de nieuwste inzichten en de beste expertise op het gebied van duurzaamheid aan de processen van de luchthaven. Amsterdam Airport Schiphol heeft met theGROUNDS een samenwerking in het leven geroepen  om samen met TUDelft, Wageningen Universiteit, Imtech, TNO en andere partners te werken aan een duurzame luchthaven. Door het bundelen van krachten en het creëren we een gunstig klimaat voor innovaties van wereldklasse.

Co-creatie
theGROUNDS staat voor ‘can do’ en ‘connect’. theGROUNDS is dan ook speciaal bedoeld voor partijen die met hun ambitie, kennis, innovatie of intelligente oplossingen – de ontwikkeling van een duurzame luchthaven versterken. Waardecreatie staat binnen deze strategie centraal.  Schiphol biedt deze partijen de mogelijkheid om in een inspirerende omgeving samen met de luchthaven nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor een duurzame luchthaven. Nauw verbonden aan Amsterdam Airport Schiphol is theGROUNDS Incubator die op Schiphol flexibele werkplekken en faciliteiten verhuurt.

Mainport Innovation Fund
Een van de initiatieven onder theGROUNDS is het Mainport Innovation Fund (MIF). Wij hebben dit fonds samen met KLM, de Technische Universiteit Delft en de Rabobank opgericht. Hierbij worden wij gesteund door de TechnoPartner-regeling van het Ministerie van Economische Zaken. De komende acht jaar investeert het fonds EUR 8 miljoen in innovatieve ondernemingen. Het gaat hier met name om jonge ondernemers met vernieuwende ideeën binnen de luchtvaartsector.

Het Mainport Innovation Fund investeert in Casper. Casper is actief op het gebied van ontwikkeling en verkoop van systemen voor het monitoren en analyseren van luchtverkeer. Tevens investeert MIF in het bedrijf Multi Pilot Simulations BV (MPS). MPS is een innovatieve ontwikkelaar van vliegtuigsimulatoren.  Deze simulatoren zijn van  hoge kwaliteit en betaalbaar voor vliegscholen.