Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

Aanbestedingen

Hieronder vindt u de lopende (EU) aanbestedingen die digitaal worden uitgevoerd. De documenten kunnen voorzien zijn van een password.

Voor alle lopende EU-aanbestedingen van Schiphol Group verwijzen wij u naar www.tenderned.nl.

De aankondiging van een opdracht en de bekendmakingen van gegunde opdrachten worden uiteraard ook gepubliceerd op de site van het EG Bureau Officiële Publicaties: http://ted.europa.eu/

Actuele Aanbestedingen

 Vragen en opmerkingen?

Heeft u een vraag of opmerking over een aansteding neem dan contact met ons op.

Neem contact op >

Lopende EU aanbestedingen

Voor alle lopende EU aanbestedingen van Schiphol Group kijk op:

tenderned.nl >

Aanbestedingsreglementen

Indien een aanbestedings-procedure volgens een reglement zal geschieden, wordt dit in de aankondiging of de bekendmaking, dan wel in de uitnodiging tot deelneming aan de aanbestedingsprocedure vermeld.

Aanbestedingsreglement >
Inkoopvoorwaarden

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden van Schiphol Nederland B.V. zijn van toepassing op alle aanvragen, Offertes, aanbiedingen, orders en Overeenkomsten, waarbij Schiphol Nederland B.V. optreedt als inkoper van zaken en/of diensten en/of werken.

Voorwaarden >