Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

Klimaatvriendelijke luchtvaart

Binnen dit thema werken we aan vermindering van energieverbruik, het zelf opwekken van duurzame energie en het steeds meer inzetten van elektrische vervoersmiddelen.

CO2-reductie door Schiphol
Schiphol is CO2-neutraal voor de eigen activiteiten op de locatie Schiphol. De belangrijkste veroorzakers van CO2-emissies binnen onze eigen bedrijfsprocessen zijn energie (verwarming, koeling, verlichting) en mobiliteit (wagenpark).

Zelf duurzame energie opwekken
In 2020 willen we 20% van onze energiebehoefte duurzaam opwekken. We passen al verschillende duurzame opwekmethoden toe die voor onze luchthaven het meest geschikt zijn, zoals bijvoorbeeld kleinschalige warmte- en koudeopslag in de bodem en in het beton van gebouwen. Op het Panoramaterras zijn twee kleine windturbines geplaatst en de voorbereiding van een warmtekoude-installatie bij de G-pier is begonnen. Samen met lokale boeren, bedrijven en diverse overheden onderzoeken we daarnaast of we gewassen kunnen telen die onaantrekkelijk zijn voor vogels en als biomassa kunnen worden gebruikt.

Energieverbruik terugdringen
In de MeerJaren Afspraak met de overheid (MJA3) is afgesproken in de periode 2005 tot 2020 het energieverbruik elk jaar met 2% minder te laten toenemen dan zou mogen worden verwacht op grond van het aantal reizigers en uitbreidingen van het vastgoed. Deze afspraak is van toepassing op onze eigen activiteiten op de locatie Schiphol.

CO2-reductie door klanten en partners
Niet alleen onze eigen bedrijfsactiviteiten veroorzaken CO2-uitstoot. Ook de activiteiten van onze klanten en partners doen dat;zo veroorzaken bijvoorbeeld vliegtuigen en taxi's uitstoot. De uitstoot van deze activiteiten compenseert Schiphol niet. We kunnen daarom niet stellen dat de gehele luchthavenlocatie CO2-neutraal is. Wel willen wij onze stakeholders die werkzaam zijn op de luchthaven beïnvloeden om ook maatregelen te nemen.

Vliegen op biokerosine
Vliegen op biofuel is een maatregel die airlines kunnen nemen om hun CO2-footprint te verminderen. KLM, SkyNRG en Schiphol werken samen met nog een aantal partners aan de doorbraak van biokerosine in de luchtvaart. Door de vraag naar biokerosine op gang te brengen en innovatie aan te jagen, proberen de partijen gezamenlijk de markt voor deze brandstof een impuls te geven.
theGROUNDStheGROUNDS

ACA ACI

ACA ACI