Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

Bereikbaarheid en luchtkwaliteit

Binnen het thema Bereikbaarheid en luchtkwaliteit willen we zowel werken aan een optimaal bereikbare luchthaven als aan een goede luchtkwaliteit op en rondom Schiphol. De focus ligt hier op schoon en minder wegverkeer van, naar en op Schiphol.
We willen worden gezien als koploper in het terugdringen van NOx, PMx en fijnstof. Dit vinden we belangrijk voor de gezondheid van Schipholwerkers en de directe omgeving. De emissies worden veroorzaakt door de verbranding van brandstof in motoren.

We richten ons op het stimuleren van schoon vervoer van, naar en op Schiphol. Als reizigers per taxi arriveren of vertrekken, kunnen ze dat voortaan doen op een duurzame manier: in 2014 hebben we een succesvolle aanbesteding gedaan die ook in het buitenland veel publiciteit heeft gekregen. De concessiehouders BIOS en BBF Schipholtaxi hebben 167 elektrische Tesla’s in gebruik genomen. Schiphol is daarmee de luchthaven met de grootste vloot aan elektrische taxi’s ter wereld.

Het aandeel schonere voertuigen in onze bedrijfsvoering groeit eveneens. Op airside wordt steeds meer elektrisch materieel ingezet door de afhandelaren. Deze ontwikkeling vraagt een goede afstemming en planning: voor het groeiend aantal elektrische voertuigen en materieel moeten voldoende laadpunten en elektrische capaciteit beschikbaar zijn. Er komen in totaal 35 elektrische passagiersbussen; de eerste drie zijn in 2014 gaan rijden.

In 2014 zijn twee vliegtuigopstelplaatsen uitgerust met 400 Hz-installaties. Daarmee kunnen nu 69 vaste opstelplaatsen vliegtuigen voorzien van walstroom, waardoor zij geen kerosinemotor of dieselaggregaat nodig hebben om het vliegtuig te voorzien van elektriciteit. In de praktijk blijken de installaties nog niet optimaal ingezet te worden omdat ze door hun gewicht moeilijk hanteerbaar zijn. Dit maakt duidelijk dat we bij de investeringsbeslissingen alle relevante aspecten mee moeten wegen. In dit geval was er te weinig aandacht besteed aan de werkomstandigheden.

Smart Parking

E-business taxi

E-business taxi