Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

FAQ

1. Wie kunnen er lid worden van Privium?

U kunt Privium lid worden als u:
- In het bezit bent van een geldig paspoort of Europese ID-kaart van een van de landen van de Europees Economische Ruimte (EER)
- Minimaal 1.50 meter lang bent (ivm de hoogte van de irisscans)

De deelnemende landen van de EER zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden en Zwitserland.

2. Hoe werkt de irisherkenning?

Van de iris wordt een foto gemaakt, waaruit maximaal 256 meetpunten kunnen worden herkend. Deze meetpunten geven een voor ieder individu uniek patroon van licht en donker weer. Tijdens de uitgifte van de pas wordt de foto opgeslagen op de Privium pas. Bij de grenspassage wordt de dan gemaakte irisscan vergeleken met de opgeslagen informatie op de pas. Van het oog worden binnen één seconde ten minste vier foto-opnames gemaakt. Dit zijn eenvoudige, digitale zwart-witfoto's. In het oog wordt niet geflitst; in plaats daarvan wordt het oog met drie zwakke rode lampjes vanuit drie posities bijgelicht. Uit een van de foto's wordt een code berekend en deze code wordt vergeleken met de code op de Privium pas.

3. Werkt de irisscan bij een bril of contactlenzen?

De irisscan-identificatie werkt wanneer iemand een bril of (gekleurde) contactlenzen draagt. Bij getinte glazen of zonnebrillen werkt de irisscan niet. Alleen bij het aanmaken van de kaart wordt verzocht om de bril af te doen of contactlenzen uit te doen. Mensen met een bril met een dik montuur krijgen instructies om te voorkomen dat het montuur hun iris bedekt tijdens het scannen bij automatische grenspassage.

4. Moet je frequent vliegen om lid te worden?

U kunt altijd lid worden van Privium, ongeacht de klasse van vliegen en ongeacht de vliegfrequentie mits u in het bezit bent van een geldig paspoort uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

5. Is Privium leeftijdsgebonden?

Privium is niet leeftijdsgebonden. Alle leden dienen in het bezit te zijn van een eigen paspoort en moeten in staat zijn om zonder hulpmiddelen in de irisscanner te kijken die op 1.30 m hoogte is geïnstalleerd. Dit betekent dat de minimum lengte ca. 1.50 m moet zijn.

6. Hoe kan ik upgraden van Privium Basic naar Privium Plus?

Alleen als er nog voldoende plaats is in het Privium Plus programma (gelimiteerd aantal leden) is het mogelijk uw Privium Basic lidmaatschap te veranderen in het Privium Plus lidmaatschap (upgrade). U kunt uw abonnement wijzigen via de website www.schiphol.nl/privium.

7. Krijg ik ieder jaar een nieuwe Privium Card?

De Privium Card gaat standaard 10 jaar mee. Reguliere vervanging vindt dus bij 10 jaar plaats. Bij de uitgifte van een nieuwe pas – in geval van verlies, diefstal of beschadiging - moet een nieuwe irisscan worden gemaakt.

8. Wat moet ik doen als ik mijn Privium Card verlies?

Verlies van de Card dient u direct aan ons te melden via telefoon: +31 (0)20 - 601 4222 of via e-mail: privium@schiphol.nl. Uw kaart wordt dan onmiddellijk geblokkeerd, waardoor geen gebruik van de Privium faciliteiten meer mogelijk is. Om in het bezit te komen van een nieuwe Privium Card maakt u een afspraak bij de Privium ClubLounge. Neem een geldig identiteitsbewijs (paspoort of Europese identiteitskaart) mee.

9. Hoe lang duurt de grenspassage met de irisscan?

Tussen de 10 en 15 seconden.

10. Wat gebeurt er als de iris herkenning mislukt?

Er zijn een aantal oorzaken voor het mislukken van de irisherkenning. Let erop dat u 10 tot 15 cm afstand tussen oog en irisscanner houdt en dat u maar één oog in de scanner ziet (het beste is om een oog te bedekken). Houd uw oog stil voor de irisscanner en blijf stilstaan totdat de computer aangeeft ‘identification is completed’. Wanneer de irisscan onverhoopt niet lukt, wordt u naar voren geleid naar de ‘gewone paspoortcontrole’. U hoeft in dat geval dus niet achteraan in de rij te staan, u wordt meteen geholpen. Mocht u problemen ondervinden met het scannen van uw iris, neemt u dan contact met Privium Information & Services, telefoon: 020 - 601 4222. Houdt u er rekening mee dat de Koninklijke Marechaussee steekproefsgewijs controles uitvoert, waardoor het soms lijkt alsof de irisscan niet lukt.

11. Kan ik Privium gebruiken als ik mijn Card vergeet?

Uw card is noodzakelijk voor de Privium check-in, de irisscan en als toegangsleutel voor de parkeergarage. Voor gebruik van de Privium CLubLounge is een Privium Plus kaart nodig.

12. Moet ik op reis met Privium mijn paspoort meenemen?

Ja, u dient zich altijd te kunnen legitimeren met een geldig reisdocument (paspoort of Europese identiteitskaart). De Koninklijke Marechaussee kan u ernaar vragen. Bovendien moet u bij binnenkomst in het land van bestemming altijd een geldig reisdocument kunnen laten zien.

13. Kan ik Privium gebruiken met een verlopen paspoort?

Wanneer uw paspoort is verlopen, kunt u geen gebruikmaken van de automatische grenspassage. De geldigheidsdatum van uw paspoort wordt bij uitgifte van de Privium Card genoteerd. Wanneer uw paspoort verloopt ontvangt u een reminder van Schiphol met de herinnering dat u uw nieuwe paspoortnummer moet laten registeren in de Privium ClubLounge.

14. Kan ik lid worden met een noodpaspoort?

Nee, dat is niet mogelijk.

15. Wordt gecontroleerd of ik een ticket heb?

De Koninklijke Marechaussee en het Security Personeel controleert dit steekproefsgewijs. In de voorwaarden is opgenomen dat het lid een reisdoel moet hebben om in het beschermde gebied te mogen vertoeven. Bij misbruik zal Schiphol het lid daarop aanspreken. Schiphol heeft het recht om het lidmaatschap te beëindigen.

16. Hoe werkt Privium bij een dubbele nationaliteit?

Een van de nationaliteiten die aan de voorwaarden voldoet is voldoende. U ontvangt één pas.

17. Is fraude bij Privium geheel uitgesloten?

Fraude is nooit geheel uit te sluiten, maar een irisscan is zeer fraudebestendig. De iris is zeer uniek voor een persoon; er is geen tweede iris op de wereld die met een van uw irissen overeenkomt.

18. Kan ik mijn Privium Card uitlenen voor parkeren?

In de voorwaarden is opgenomen dat de kaart strikt persoonlijk is. Bij misbruik zal Schiphol het lid daarop aanspreken. Schiphol heeft het recht om het lidmaatschap te beëindigen.

19. Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

Schiphol voldoet aan alle wettelijke eisen voor privacy. Voor de automatische grenspassage wordt via een systeemkoppeling dezelfde informatie aan de Koninklijke Marechaussee doorgegeven als de informatie die bij een reguliere paspoortcontrole bij de grens gebruikt wordt. De biometrische informatie is op de chip van uw Privium Card opgeslagen en niet in een database. Het ontwerp voor gebruik van gegevens van Privium leden, waaronder ook het gebruik van informatie t.b.v. automatische grenspassage, zijn door de registratiekamer akkoord bevonden. Bovendien zijn bij automatische grenspassage het Schiphol-netwerk en het Koninklijke Marechaussee-netwerk volledig van elkaar gescheiden en wordt geen enkele vorm van informatie door beide systemen met elkaar uitgewisseld.

20. Kunnen heel lange/kleine mensen lid worden?

Ja, mits zij langer zijn dan 1.50 m. Dit is de minimale lengte in verband met de hoogte van de irisscanner lengte. De hoogte is gekozen op advies van een ergonoom. Omdat voor een vaste hoogte is gekozen, zullen lange mensen zich iets meer voorover moeten buigen.

21. Kunnen rolstoelgebruikers lid worden?

De constructie van de doorgang van de automatische grenspassage is niet toegankelijk voor minder validen. Minder validen die lid worden van Privium hebben de beschikking over speciale parkeerplaatsen in de Privium parkeersectie (meest vooraan).

22. Hoe lang duurt de afspraak om de Privium Card te laten maken?

Nadat u een bevestiging van uw lidmaatschap hebt ontvangen, maakt u een afspraak bij de Privium ClubLounge op Schiphol om uw irispatroon te laten fotograferen en deze vast te leggen op de chip van uw kaart. Deze afspraak duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. U kunt ook direct binnenlopen bij de Privium ClubLounge. Houdt u er dan wel rekening mee dat reeds gemaakte afspraken voorgaan en dat het in dit geval circa 30 minuten zal duren. Uw Privium Card is direct klaar voor gebruik.

23. Waarom is mijn Privium Plus kaart geblokkeerd bij de Privium Parkeergarage?

De Privium Plus kaart wordt geblokkeerd wanneer de factuur niet is betaald, de kaart vervangen is door een nieuwe kaart (de oude kaart wordt automatisch geblokkeerd) of de kaart staat geregistreerd als gestolen / verloren.

24. Wanneer kan ik gebruik maken van de Privium ClubLounge?

Privium Plus leden, mits in het bezit van een geldige Privium Plus Card en een geldig reisbiljet voor vertrek op die dag (ticket, e-ticket of boarding card); Privium Partner leden, mits in gezelschap van het bijbehorende Privium Plus lid en in bezit van een geldig reisbiljet van die dag (ticket of boarding card). Privium Basic leden hebben geen toegang tot de Privium ClubLounge. Zij kunnen deze alleen bezoeken voor het ophalen van een nieuwe Privium Card of het doorgeven van een paspoortwijziging. Meereizende kinderen, baby’s en partners zonder lidmaatschap hebben geen toegang tot de ClubLounge.

25. Is het toegestaan een gast mee te nemen in de Privium ClubLounge?

Privium Plus leden kunnen voor meereizende gasten een introducé voucher aanschaffen waarmee de gasten toegang kunnen verkrijgen tot de Privium ClubLounge. Introducé vouchers zijn verkrijgbaar bij de Privium ClubLounge. De geïntroduceerde gasten dienen naast de introducé voucher over een geldige legitimatie en geldige boardingpas te beschikken om toegang tot de Privium ClubLounge te verkrijgen. Voor introducees geldt een minimum leeftijd van 12 jaar Schiphol behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om - om haar moverende redenen - gasten de toegang tot de Privium ClubLounge te weigeren.

26. Is het toegestaan huisdieren mee te nemen in de Privium ClubLounge?

Nee, het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in de Privium ClubLounge.

27. De Privium doorgang geeft aan ‘Membership expired’?

Indien u deze melding ontvangt, dan kunt u het beste contact opnemen met Privium Services via +31(0)20 - 601 4222 of meldt u bij de Privium ClubLounge.

28. Wanneer kan ik mijn Privium lidmaatschap opzeggen?

U kunt u w lidmaatschap opzeggen na afloop van het eerste abonnementsjaar met inachtneming van een maand opzegtermijn. Opzeggen van uw abonnement kan via de volgende link.


Aanmelden Privium

Heeft u uw paspoort of Europese ID-kaart bij de hand? Meld u nu aan als Privium lid.

Direct aanmelden