Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

FAQ

1. Hoe werkt de irisherkenning?
2. Werkt de irisscan bij een bril of contactlenzen?
3. Moet je frequent vliegen om lid te worden?
4. Is Privium leeftijdsgebonden?
5. Hoe kan ik upgraden van Privium Basic naar Privium Plus?
6. Krijg ik ieder jaar een nieuwe Privium Card?
7. Wat moet ik doen als ik mijn Privium Card verlies?
8. Hoe lang duurt de grenspassage met de irisscan?
9. Wat gebeurt er als de iris herkenning mislukt?
10. Kan ik Privium gebruiken als ik mijn Card vergeet?
11. Moet ik op reis met Privium mijn paspoort meenemen?
12. Kan ik Privium gebruiken met een verlopen paspoort?
13. Kan ik lid worden met een noodpaspoort?
14. Wordt gecontroleerd of ik een ticket heb?
15.Hoe werkt Privium bij een dubbele nationaliteit?
16. Is fraude bij Privium geheel uitgesloten?
17. Kan ik mijn Privium Card uitlenen voor parkeren?
18. Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?
19. Kunnen heel lange/kleine mensen lid worden?
20. Kunnen rolstoelgebruikers lid worden?
21. Hoe lang duurt de afspraak om de Privium Card te laten maken?
22. Waarom is mijn Privium Plus kaart geblokkeerd bij de Privium Parkeergarage?
23. Wanneer kan ik gebruik maken van de Privium ClubLounge?
24. Is het toegestaan een gast mee te nemen in de Privium ClubLounge?
25. Is het toegestaan huisdieren mee te nemen in de Privium ClubLounge?
26. De Privium doorgang geeft aan ‘Membership expired’?
27. Wanneer kan ik mijn Privium lidmaatschap opzeggen?


1. Hoe werkt de irisherkenning
Van de iris wordt een foto gemaakt, waaruit maximaal 256
meetpunten kunnen worden herkend. Deze meetpunten geven een
voor ieder individu uniek patroon van licht en donker weer. Tijdens
de uitgifte van de pas wordt de foto opgeslagen op de Privium pas.
Bij de grenspassage wordt de dan gemaakte irisscan vergeleken
met de opgeslagen informatie op de pas. Van het oog worden
binnen één seconde ten minste vier foto-opnames gemaakt. Dit
zijn eenvoudige, digitale zwart-witfoto's. In het oog wordt niet
geflitst; in plaats daarvan wordt het oog met drie zwakke rode
lampjes vanuit drie posities bijgelicht. Uit een van de foto's wordt
een code berekend en deze code wordt vergeleken met de code
op de Privium pas.

2. Werkt de irisscan bij een bril of contactlenzen?
De irisscan-identificatie werkt wanneer iemand een bril of
(gekleurde) contactlenzen draagt. Bij getinte glazen of
zonnebrillen werkt de irisscan niet. Alleen bij het aanmaken
van de kaart wordt verzocht om de bril af te doen of
contactlenzen uit te doen. Mensen met een bril met een dik
montuur krijgen instructies om te voorkomen dat het montuur
hun iris bedekt tijdens het scannen bij automatische
grenspassage.

3.Moet je frequent vliegen om lid te worden?
U kunt altijd lid worden van Privium, ongeacht de klasse
van vliegen en ongeacht de vliegfrequentie mits u in het
bezit bent van een geldig paspoort uit de Europese
Economische Ruimte en Zwitserland.

4. Is Privium leeftijdsgebonden?
Privium is niet leeftijdsgebonden. Alle leden dienen in het
bezit te zijn van een eigen paspoort en moeten in staat
zijn om zonder hulpmiddelen in de irisscanner te kijken
Dit betekent dat de minimum lengte ca. 1.50 m moet zijn.

5. Hoe kan ik upgraden van Privium Basic naar Privium Plus?
Alleen als er nog voldoende plaats is in het Privium Plus
programma (gelimiteerd aantal leden) is het mogelijk uw
Privium Basic lidmaatschap te veranderen in het Privium
Plus lidmaatschap (upgrade). U kunt uw abonnement
wijzigen via de website www.schiphol.nl/privium

6. Krijg ik ieder jaar een nieuwe Privium Card?
De Privium Card gaat standaard 10 jaar mee. Reguliere
vervanging vindt dus bij 10 jaar plaats. Bij de uitgifte van
een nieuwe pas – in geval van verlies, diefstal of
beschadiging - moet een nieuwe irisscan worden gemaakt.

7. Wat moet ik doen als ik mijn Privium Card verlies?
Verlies van de Card dient u direct aan ons te melden via
telefoon: +31 (0)20 - 601 4222 of via e-mail: privium@schiphol.nl.
Uw kaart wordt dan onmiddellijk geblokkeerd, waardoor geen
gebruik van de Privium faciliteiten meer mogelijk is.
Om in het bezit te komen van een nieuwe Privium Card
maakt u een afspraak bij de Privium ClubLounge. Neem
een geldig identiteitsbewijs (paspoort of Europese
identiteitskaart) mee.

8.Hoe lang duurt de grenspassage met de irisscan?
Tussen de 10 en 15 seconden.

9. Wat gebeurt er als de iris herkenning mislukt?
Er zijn een aantal oorzaken voor het mislukken van de irisherkenning.
Let erop dat u 10 tot 15 cm afstand tussen oog en irisscanner
houdt en dat u maar één oog in de scanner ziet (het beste is om
een oog te bedekken). Houd uw oog stil voor de irisscanner en blijf
stilstaan totdat de computer aangeeft ‘identification is completed’.
Wanneer de irisscan onverhoopt niet lukt, wordt u naar voren
geleid naar de ‘gewone paspoortcontrole’. U hoeft in dat geval
dus niet achteraan in de rij te staan, u wordt meteen geholpen.
Mocht u problemen ondervinden met het scannen van uw iris,
neemt u dan contact met Privium Information & Services,
telefoon: 020 - 601 4222. Houdt u er rekening mee dat de
Koninklijke Marechaussee steekproefsgewijs controles uitvoert,
waardoor het soms lijkt alsof de irisscan niet lukt. vering.

10. Kan ik Privium gebruiken als ik mijn Card vergeet?
Uw card is noodzakelijk voor de Privium check-in,
de irisscan en als toegangsleutel voor de parkeergarage.
Voor gebruik van de Privium CLubLounge is een Privium
Plus kaart nodig.

11. Moet ik op reis met Privium mijn paspoort meenemen?
Ja, u dient zich altijd te kunnen legitimeren met een
geldig reisdocument (paspoort of Europese identiteitskaart).
De Koninklijke Marechaussee kan u ernaar vragen. Bovendien
moet u bij binnenkomst in het land van bestemming altijd een
geldig reisdocument kunnen laten zien.

12. Kan ik Privium gebruiken met een verlopen paspoort?
Wanneer uw paspoort is verlopen, kunt u geen
gebruikmaken van de automatische grenspassage.
De geldigheidsdatum van uw paspoort wordt bij
uitgifte van de Privium Card genoteerd. Wanneer uw
paspoort verloopt ontvangt u een reminder van
Schiphol met de herinnering dat u uw nieuwe
paspoortnummer moet laten registeren in de
Privium ClubLounge.

13. Kan ik lid worden met een noodpaspoort?
Nee, dat is niet mogelijk.

14. Wordt gecontroleerd of ik een ticket heb?
De Koninklijke Marechaussee en het Security
Personeel controleert dit steekproefsgewijs.
In de voorwaarden is opgenomen dat het lid een
reisdoel moet hebben om in het beschermde
gebied te mogen vertoeven. Bij misbruik zal
Schiphol het lid daarop aanspreken. Schiphol
heeft het recht om het lidmaatschap te beëindigen.

15.Hoe werkt Privium bij een dubbele nationaliteit?
Een van de nationaliteiten die aan de
voorwaarden voldoet is voldoende. U
ontvangt één pas.

16. Is fraude bij Privium geheel uitgesloten?
Fraude is nooit geheel uit te sluiten,
maar een irisscan is zeer fraudebestendig.
De iris is zeer uniek voor een persoon; er
is geen tweede iris op de wereld die met
een van uw irissen overeenkomt.

17. Kan ik mijn Privium Card uitlenen voor parkeren?
In de voorwaarden is opgenomen dat de kaart
strikt persoonlijk is. Bij misbruik zal Schiphol
het lid daarop aanspreken. Schiphol heeft
het recht om het lidmaatschap te beëindigen.

18. Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?
Schiphol voldoet aan alle wettelijke eisen voor
privacy. Voor de
automatische grenspassage wordt via een
systeemkoppeling dezelfde informatie aan de
Koninklijke Marechaussee doorgegeven als de
informatie die bij een reguliere paspoortcontrole
bij de grens gebruikt wordt. De biometrische
informatie is op de chip van uw Privium Card
opgeslagen en niet in een database. Het
ontwerp voor gebruik van gegevens van Privium
leden, waaronder ook het gebruik van informatie
t.b.v. automatische grenspassage, zijn door de
registratiekamer akkoord bevonden. Bovendien
zijn bij automatische grenspassage het Schiphol-
netwerk en het Koninklijke Marechaussee-netwerk
volledig van elkaar gescheiden en wordt geen
enkele vorm van informatie door beide systemen
met elkaar uitgewisseld.

19. Kunnen heel lange/kleine mensen lid worden?
Ja, mits zij langer zijn dan 1.50 m. Dit is de minimale lengte
in verband met de hoogte van de irisscanner lengte. De hoogte
is gekozen op advies van een ergonoom. Omdat voor een
vaste hoogte is gekozen, zullen lange mensen zich iets meer
voorover moeten buigen.

20. Kunnen rolstoelgebruikers lid worden?
De constructie van de doorgang van de automatische
grenspassage is niet toegankelijk voor minder validen.
Minder validen die lid worden van Privium hebben de
beschikking over speciale parkeerplaatsen in de Privium
parkeersectie (meest vooraan).

21. Hoe lang duurt de afspraak om de Privium Card te laten maken?
Nadat u een bevestiging van uw lidmaatschap hebt
ontvangen, maakt u een afspraak bij de Privium
ClubLounge op Schiphol om uw irispatroon te laten
fotograferen en deze vast te leggen op de chip van uw
kaart. Deze afspraak duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.
U kunt ook direct binnenlopen bij de Privium ClubLounge.
Houdt u er dan wel rekening mee dat reeds gemaakte
afspraken voorgaan en dat het in dit geval circa 30
minuten zal duren. Uw Privium Card is direct klaar voor
gebruik.

22. Waarom is mijn Privium Plus kaart geblokkeerd bij de Privium Parkeergarage?
De Privium Plus kaart wordt geblokkeerd wanneer
de factuur niet is betaald, de kaart vervangen is door
een nieuwe kaart (de oude kaart wordt automatisch
geblokkeerd) of de kaart staat geregistreerd als
gestolen / verloren.

23. Wanneer kan ik gebruik maken van de Privium ClubLounge?
Privium Plus leden, mits in het bezit van een geldige
Privium Plus Card en een geldig reisbiljet van die dag
(ticket, e-ticket of boarding card); Privium Partner leden,
mits in gezelschap van het bijbehorende Privium Plus
lid en in bezit van een geldig reisbiljet van die dag
(ticket of boarding card). Privium Basic leden hebben
geen toegang tot de Privium ClubLounge. Zij kunnen
deze alleen bezoeken voor het ophalen van een nieuwe
Privium Card of het doorgeven van een paspoortwijziging.
Meereizende kinderen, baby’s en partners zonder
lidmaatschap hebben geen toegang tot de ClubLounge.

24. Is het toegestaan een gast mee te nemen in de Privium ClubLounge?
Privium Plus leden kunnen voor meereizende gasten een
introducé voucher aanschaffen waarmee de gasten toegang
kunnen verkrijgen tot de Privium ClubLounge. Introducé
vouchers zijn verkrijgbaar bij de Privium ClubLounge. De
geïntroduceerde gasten dienen naast de introducé
voucher over een geldige legitimatie en geldige
boardingpas te beschikken om toegang tot de Privium
ClubLounge te verkrijgen. Voor introducees geldt een
minimum leeftijd van 12 jaar Schiphol behoudt zich echter
te allen tijde het recht voor om - om haar moverende
redenen - gasten de toegang tot de Privium ClubLounge te
weigeren.

25. Is het toegestaan huisdieren mee te nemen in de Privium ClubLounge?
Nee, het is niet toegestaan huisdieren mee te
nemen in de Privium ClubLounge.

26. De Privium doorgang geeft aan ‘Membership expired’?
Indien u deze melding ontvangt, dan kunt u het beste
contact opnemen met Privium Services via
+31(0)20 - 601 4222 of meldt u bij de Privium
ClubLounge.

27. Wanneer kan ik mijn Privium lidmaatschap opzeggen?
U kunt u w lidmaatschap opzeggen na afloop van
het eerste abonnementsjaar met inachtneming van
een maand opzegtermijn. Opzeggen van uw
abonnement kan via de volgende link


Aanmelden Privium

Heeft u uw paspoort of Europese ID-kaart bij de hand? Meldt u nu aan als Privium lid.

Direct aanmelden