Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

UNICEF

UNICEF heeft een opdracht: ervoor zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. De mooiste opdracht die je kunt krijgen.

Wat we doen
Niets geeft meer voldoening dan alle kinderen geven waar ze recht op hebben. UNICEF helpt kinderen over de hele wereld bij het overwinnen van armoede, ziekte, geweld en discriminatie. Miljoenen kinderen gaan dankzij UNICEF naar school. Talloze kinderen worden ingeënt tegen dodelijke ziektes als mazelen en krijgen goede voeding.

UNICEF werkt hard aan de bestrijding van de aidsepidemie en helpt kinderen die er het slachtoffer van zijn geworden. Waar een noodsituatie heerst, zijn wij. UNICEF is bij rampen en oorlogen direct ter plaatse en zorgt ervoor dat kinderen en hun families kunnen overleven. Kinderen die er alleen voor staan, krijgen van UNICEF bescherming tegen geweld, misbruik en uitbuiting.

Overal voor alle kinderen
UNICEF is actief in 190 landen. In de rijke landen vraagt UNICEF om geld en steun aan particulieren en bedrijven, dankzij deze steun kunnen we onze hulpprogramma's in ontwikkelingslanden realiseren. Wij verenigen en verbinden en maken geen onderscheid naar ras, geloof, nationaliteit of politieke gezindheid. Wij zijn er voor álle kinderen!

Samenwerking
Tot en met 2016 werkt Schiphol Group intensief samen met UNICEF. Vanuit deze samenwerking worden wervingsactiviteiten opgezet vanuit de medewerkers van Schiphol Group. Daarnaast komen ook de opbrengst van de collectezuilen in de terminal ten goede aan het wereldwijde werk van UNICEF.

Kijk voor meer informatie op www.unicef.nl