Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

Het Schipholfonds


Stichting het Schipholfonds is in 1994 opgericht op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol om de maatschappelijke betrokkenheid met de omgeving tot uiting te brengen.

Doelstelling & Doelgroep

De unieke doelstelling is: mensen stimuleren om fysiek te bewegen.
De doelgroep is: verenigingen, scholen, stichtingen en andere organisaties met een project op het gebied van bewegen (sport) binnen het werkgebied van het Schipholfonds.
NB: uitsluitend projecten op het gebied van fysiek bewegen (sporten) worden in behandeling genomen.

Het Schipholfonds ontvangt jaarlijks een schenking van de luchthaven, die wordt besteed aan donaties voor projecten op het gebied van fysiek bewegen.

Waarom bewegen?
Fysiek bewegen brengt mensen bij elkaar en draagt bij aan vitaliteit, gezondheid, integratie en verbroedering.

Het Schipholfonds kent 2 soorten donaties: Algemene en Bijzondere donaties
Bij de toekenning van een donatie spelen maatschappelijke thema’s een rol, zoals: sociale verbinding, bereik, inzet vrijwilligers, veilig sportklimaat, duurzaamheid, innovatie en eigen initiatief. Het bestuur van het Schipholfonds opereert onafhankelijk.

Het Schipholfonds maakt onderscheid tussen beide soorten donaties als volgt:

Algemene donaties
Voor aanvragen op het gebied van fysiek bewegen(sport) tot een maximum van € 15.000 per aanvraag. Er zijn een aantal uitreikingen per jaar, deze vinden plaats op Schiphol. Bij algemene aanvragen geeft het Schipholfonds bijdragen voor b.v. sport- en spelmaterialen of een onderdeel van een project.


Daarbij wordt gekeken naar de volgende zaken:

 • Het project heeft rechtstreeks betrekking tot sport en bewegen
 • Méér en beter mensen in beweging brengen
 • Duurzaamheid (levensduur)
 • Eigen inbreng d.m.v. vrijwilligers, acties, e.d.
 • Toegankelijkheid.

Bijzondere donaties
Voor aanvragen op het gebied van bewegen boven € 15.000 en tot een maximum van € 100.000 per aanvraag. Het Schipholfonds vindt het belangrijk om ook projecten op het gebied van bewegen voor minder validen te ondersteunen. Uitreiking vindt plaats in overleg en bij de vereniging zelf.


Bij bijzondere donaties streeft het Schipholfonds ernaar om een project, activiteit of roerende zaak op het gebied van fysiek bewegen volledig of zo volledig mogelijk te realiseren. Daarbij zijn de volgende aspecten van groot belang:

 • Het project heeft rechtstreeks betrekking tot sport en bewegen
 • Méér en beter mensen in beweging brengen
 • Innovatief te werk gaan
 • Duurzaamheid (levensduur en milieuvriendelijk)
 • Onderbouwing van het project
 • Begroting en financiering
 • Eigen inbreng d.m.v. zelfwerkzaamheid, vrijwilligers, acties, e.d.
 • Toegankelijkheid
 • Financiële gegevens aanvrager.

Algemene donaties

Voor aanvragen tot en met € 15.000 per aanvraag. Er zijn 3 uitreikingen per jaar.

Aanvraagformulier

Bijzondere donaties

Voor aanvragen groter dan € 15.000. Uitreiking vindt plaats in overleg bij de instelling zelf.

Aanvraagformulier

Contactgegevens

Stichting het Schipholfonds
Postbus 112
1390 AC  Abcoude
Telefoon: 06 4619 8818
info@schipholfonds.nl

Twitter: @Schipholfonds
Facebook