Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

Het Schipholfonds


Stichting het Schipholfonds is in 1994 opgericht op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol om de maatschappelijke betrokkenheid bij de omgeving tot uiting te brengen.

Doelstelling & Doelgroep

Het Schipholfonds wil in de directe omgeving van Amsterdam Airport Schiphol een bijdrage leveren om sportief bewegen te bevorderen. De doelgroep is zelfstandige verenigingen, scholen, stichtingen en andere organisaties binnen het werkgebied van het Schipholfonds.

De aanvraag moet zijn toegespitst op de stimulering van duurzaam fysiek bewegen/sporten. Uitsluitend deze aanvragen worden in behandeling genomen.

Het bestuur van het Schipholfonds opereert onafhankelijk.

Waarom bewegen?
Sportief bewegen brengt mensen bij elkaar en draagt bij aan vitaliteit, gezondheid, integratie en verbroedering.

Het bestuur van het Schipholfonds kijkt daarbij vooral naar doel, bereik, inzet vrijwilligers, duurzaamheid, andere sponsoring en zelfwerkzaamheid. Het Schipholfonds vindt het belangrijk om ook projecten op het gebied van bewegen voor minder validen te ondersteunen

Het Schipholfonds kent twee soorten donaties: Algemene en Bijzondere donaties

Algemene donaties
Voor projecten op het gebied van sportief bewegen tot een maximum van €15.000 per aanvraag. Er is een aantal uitreikingen per jaar. Deze vinden plaats op Schiphol.  De data vindt u op deze website.
Enkele voorbeelden: sport- en spelmaterialen, doelen, judomatten, een basketbalpaal,  speel- en beweegtoestellen, (zeil) boten, oefenmuur, klimwand, schermsets, e.d.

Waar wordt naar gekeken bij het besluit om een algemene donatie te geven?

Het project:

 • maakt sportief bewegen mogelijk;
 • zorgt ervoor dat meer mensen méér en beter kunnen sporten;
 • is duurzaam in levensduur en millieuvriendelijk;
 • is openbaar toegankelijk;
 • wordt gedragen door eigen inbreng, d.m.v. vrijwilligers, acties, e.d.

Enkele voorbeelden van gehonoreerde algemene donatie aanvragen:

 • Gymnastiek Vereniging Mijdrecht - een evenwichtsbalk
 • Happy2Move Amsterdam - bijdrage voor een kunstgrasveld
 • Jeugdland Nieuw-Vennep – donatie van een klim,-klauter,-glijtoestel.

Bijzondere donaties
Voor projecten op het gebied van sportief bewegen boven €15.000 en tot een maximum van €75.000 per aanvraag. Uitreiking vindt plaats in overleg en bij de vereniging zelf.

Bij bijzondere donaties is het streven om het project volledig of zo volledig mogelijk te realiseren. Ook het bereik van de nieuwe voorziening en de betekenis ervan voor de omgeving spelen een grote rol bij de afweging door het bestuur van het fonds.

Waar wordt naar gekeken bij het besluit om een bijzondere donatie te geven?

Het project:

 • maakt direct sportief bewegen mogelijk;
 • zorgt ervoor dat meer mensen méér en beter kunnen bewegen;
 • is duurzaam in levensduur en milieuvriendelijk;
 • is openbaar toegankelijk;
 • wordt gedragen door een grote eigen inbreng, d.m.v. vrijwilligers, zelfwerkzaamheid, acties, e.d.;
 • heeft een groot bereik en is van betekenis in de omgeving;
 • kan niet worden gerealiseerd zonder een bijzondere donatie van het Schipholfonds.

Het Schipholfonds geeft alleen donaties aan projecten waarbij door deze donatie het verschil wordt gemaakt.

Een gedegen onderbouwing, met begroting en financieringsplan is daarbij noodzakelijk. De aanvragende instantie dient financieel gezond te zijn.

Voorbeeld van een gehonoreerde aanvraag bijzondere donatie:
Voetbalvereniging sv Dios, Nieuw-Vennep – donatie voor een jeugdvoetbalveld, waardoor de vereniging kon starten met een eigen minder validen G-elftal en ook de jongste voetballers ongestoord kunnen oefenen.

Andere voorbeelden: (delen van) een schoolplein, een pannakooi, led-verlichting voor een sportveld, een (mini)tennisbaan of -hockeyveld, waarbij de donatie in alle gevallen leidt tot meer bewegen.

Let op: voor beide soorten donaties geldt dat toekenning van (een deel van) de donatie kan uitblijven ondanks het feit dat een aanvraag aan de criteria voldoet. Redenen hiervoor kunnen zijn dat andere aanvragen nog beter binnen de doelstelling van het fonds passen en/of dat het beschikbare budget niet toereikend is om alle aanvragen te honoreren. Eén en ander altijd ter beoordeling van het bestuur van het Schipholfonds.

Algemene donaties

Voor aanvragen tot en met € 15.000 per aanvraag. Er zijn 3 uitreikingen per jaar.

Aanvraagformulier

Bijzondere donaties

Voor aanvragen groter dan € 15.000. Uitreiking vindt plaats in overleg bij de instelling zelf.

Aanvraagformulier

Voorwaarden en gegevens donaties Schipholfonds

Bekijk de criteria die gelden voor de verschillende donaties van het Schipholfonds.

Lees meerContactgegevens

Stichting het Schipholfonds
Postbus 112
1390 AC  Abcoude
Telefoon: 06 4619 8818
info@schipholfonds.nl

Twitter: @Schipholfonds
Facebook