Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

Groot onderhoud Buitenveldertbaan

Van 5 april tot naar verwachting 2 mei 2010 is de Buitenveldertbaan (baan 09 – 27) buiten gebruik voor groot onderhoud. Het luchtverkeer zal gedurende die periode op de andere banen worden afgehandeld.

De Buitenveldertbaan wordt normaal gesproken bij harde wind uit westelijke richting ingezet voor landend verkeer (baan 27). Bij wind uit oostelijke richting kan de baan (09)worden ge-bruikt voor vertrekkende vliegtuigen. Ook kan de Buitenveldertbaan bij verminderd zicht en/of een lage wolkenbasis in combinatie met andere banen worden ingezet.

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan de Buitenveldertbaan zullen bij harde westen-wind de Kaagbaan (baan 24) en de Schiphol-Oostbaan (baan 22) worden ingezet voor lan-dend verkeer vanuit het oosten.  Bij oostenwind kan het nodig zijn de Kaagbaan (baan 06) in te zetten voor startend verkeer naar het oosten. In deze beide gevallen kunnen de bebouwde gebieden van Amsterdam en Amstelveen meer geluidoverlast ervaren.

De Buitenveldertbaan wordt in de nachtperiode in principe niet gebruikt. Voor het nachtelijk baangebruik op Schiphol worden daarom geen veranderingen verwacht gedurende het groot onderhoud van deze baan.

Welke banen ten tijde van de onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk worden ingezet wordt bepaald door het verkeersaanbod, het actuele weer en de actuele operationele om-standigheden.

Onderhoud
Start- en landingsbanen worden zeer intensief gebruikt. Door het veelvuldig starten en lan-den van vliegtuigen treedt slijtage en verontreiniging op. Om het vliegverkeer veilig te kun-nen laten plaatsvinden en de baan in goede staat te houden heeft iedere start- en landings-baan regelmatig onderhoud nodig.

Werkzaamheden
Bij groot onderhoud is een baan enkele weken achter elkaar uit gebruik. Er worden werk-zaamheden uitgevoerd zoals het vervangen van het asfalt, het aanbrengen van een nieuwe anti-skidlaag die de baan stroef maakt, het vervangen van baanverlichting en het vervangen van de riolering onder de baan. Groot onderhoud van een baan vindt ongeveer eens in de zeven jaar plaats.

Uitlopen van weersomstandigheden
Het weer is van invloed op de onderhoudswerkzaamheden. Bij slechte weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen.

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol Op www.bezoekbas.nlis de actuele stand van zaken te vinden over de onderhoudswerk-zaamheden, ook is daar  informatie te vinden over het actuele baangebruik.