Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

Aangepast baangebruik op Schiphol

Jaarlijks worden de start- en landingsbanen op Schiphol voor een periode buiten gebruik gesteld in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de baan. Om het vliegverkeer veilig te kunnen afhandelen en de baan in goede staat te houden, heeft iedere start- en landingsbaan regelmatig klein of regulier onderhoud nodig.

Bij klein onderhoud gaat het om kleinere werkzaamheden zoals het bijschilderen van de belijning op de baan, het maaien van het gras langs de baan, het schoonmaken van de baanverlichting en bebording en het plaatsen van nieuwe windzakken. Bij groot onderhoud worden werkzaamheden uitgevoerd zoals het vervangen van het asfalt, het vervangen van de baanverlichting en het vervangen van de riolering onder de baan.

Het tijdelijk afsluiten van een baan kan leiden tot aangepast baangebruik. Dit kan zorgen voor minder gebruikelijke uitvliegpatronen. Voor een actueel en compleet overzicht van de werkzaamheden en het aangepaste baangebruik, verwijzen wij u naar de website www.bezoekbas.nl.

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (Bas). Dit kan via telefoonnummer: 020 - 6015555. Of raadpleeg de website, www.bezoekbas.nl. Hier vindt u ook data van regulier en groot onderhoud.